หลักสูตร กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 67549

จำนวนคนดู 237 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           ในโลกยุคปัจจุบัน ลูกค้ามีประสบการณ์จากการพบเจอ รูปแบบของการนำเสนอขายสินค้ามากมายเพราะการตลาดได้เข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ
ของ Digital Marketing , Personal Marketing , Special Marketing ลูกค้าจึงมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่เปลี่ยนไป รวมจนถึงทางเลือกหรือช่องทางในการซื้อสินค้าที่มีหลากหลายขึ้น
แต่ในการขายที่จะต่อยอดธุรกิจได้ยาวนานหรือมั่นคงก็ยังเป็นรูปแบบการขายที่ต้องมีพนักงานขายเป็นตัวแปรสำคัญเช่นเคย รูปแบบการขายที่ดีนั้นผู้ขายจะต้องมี ความเป็นนักบริการ
หรือผู้ให้จากใจจริง(Service Inner) เพราะการขายแบบเร่งยอดสมัยก่อนนั้น คือการสร้างสถานการณ์เพื่อกดดันลูกค้า บีบเวลาให้ตัดสินใจเร็วขึ้น แต่ผลที่ตามมาลูกค้าอาจไม่ซื้อซ้ำ
และอาจทำได้เพียงครั้งเดียว และหายไปเลย หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริงของวิทยากรในการทำงานวงการขายกว่า 12 ปี ความรู้ต่างๆถูกรวบรวมออกมาเป็น
หลักสูตรสำหรับใช้อบรม 1วันเต็ม ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ กลวิธีอ่านใจลูกค้า ค้นหาความต้องการที่แท้จริง และเทคนิคในการนำเสนออย่างไรให้โดนใจลูกค้า เพราะการขายที่ดีนั้น
ผู้ขายต้องขายแบบเนียนๆโดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัว แต่มีเทคนิคในการปิดการขายที่แข็งแกร่ง สามารถปิดการขายได้ทันเวลาที่ต้องการ และลูกค้ามีความสุขกับการได้ซื้อหรือใช้บริการ
เทคนิคการเพิ่มยอดขาย (Upselling) เป็นเทคนิคพิเศษจากวิทยากร ผู้เข้าอบรมจะสนุกกับการอบรมรูปแบบที่มีความสนุกสนาน การเล่าเรื่องและ การมีส่วนร่วมตลอดเวลา
จะทำให้ชั่วโมงในการอบรมนั้นมีการตื่นตัวตลอดเวลา เนื้อหาและเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายทอดสามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งหัวข้อแต่ละหัวข้อนั้น จะเน้นไปทางด้านกระบวนการ
และวิธีในการเพิ่มยอดขายตามลักษณะของลูกค้าธุรกิจแต่ละประเภท


วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามการสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงเทคนิคการนำเสนอเพื่อเข้าถึงคำว่ามืออาชีพ

3.ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกผ่านแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างเส้นทางในการทำงานอย่างมีเป้าหมายได้

4.ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มเส้นทางในการหาลูกค้าใหม่ได้

5.ผู้เข้าอบรมมีทักษะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด

6.กำหนดเป้าหมายและวางแผนกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายได้

7.วิเคราะห์และเลือกเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าปัจจุบันได้

8.สร้างยอดขายระยะยาวจากการซื้อเพิ่มได้

หัวข้ออบรมสัมมนา

  • การตั้งเป้าสู่ยอดขาย
  • ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายและการทำตามเป้าหมาย

             -หลักการของการตั้งเป้าหมายด้วยหลัก SMART

             -การจัดลำดับความสำคัญในการวางแผน บริหารเวลา

             -Workshop การมีเป้าหมายเพื่อการติดตามยอดขาย

             -การติดตามยอดขายและการปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างยอดขาย

  • แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้าปัจจุบัน
  • แก่นและที่มาของ Upselling และ Cross-selling
  • กลยุทธ์และเครื่องมือของ Upselling และ Cross-selling
  • การวางแผนการขายสำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบันทั้ง Upselling และ Cross-selling
  • การวางแผนการขายและการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและสินค้าหรือบริการ
  • การนำเสนออย่างมีทักษะด้วยศิลปะทางการขาย

             -เทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์

             -Workshop ทดสอบการนำเสนอให้น่าสนใจ

             -เจรจาอย่างรู้ทัน นำเสนออย่างรู้ใจ

             -การสื่อสารที่ตรงใจ ด้วยการโน้มน้าวลูกค้า

             -กฎเจรจาด้วยการหาเพดานเพื่อปิดการขาย

             -การติดตามหลังการขจัดข้อข้องใจให้ตรงใจ

             -กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ทางความคิดเชิงบวกกับลูกค้าเพื่อลดข้อโต้แย้ง

             -หลักการนักขายแบบ CE โดยใช้พฤติกรรมลูกค้าเพื่อการขายเชิงรุก

             -กิจกรรม สร้างรูปแบบการขายแบบ CE อย่างมืออาชีพ

             -Q/A ถาม&ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลัก SMART, บริหารเวลา, การติดตามยอดขาย, สร้างยอดขาย, การเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้าปัจจุบัน, ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti