หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารผ่านการตลาดเชิงกิจกรรมยุคใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย Strategic Marketing Communication through Modern Event Marketing for Achieving Target

รหัสหลักสูตร: 67591

จำนวนคนดู 215 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารผ่านการตลาดเชิงกิจกรรมยุคใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย Strategic Marketing Communication through Modern Event Marketing for Achieving Target
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

      ในภาวะเศรษฐกิจผันผวน ธุรกิจหลายแห่งประสบกับปัญหายอดขายและกำไรลดลง การทำการตลาด จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการคงไว้ซึ่งกลุ่มลูกค้าเดิมและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมซึ่งนับวันจะแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินกิจกรรมนี้ ภาคธุรกิจจะต้องพิจารณา และวางแผนอย่างรอบคอบ
ในแต่ละบริบทของสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าด้วย

       ดังนั้น การใช้การตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็นการเจาะกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อให้องค์กรสามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นการสร้างคุณค่า
ให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่จุดเปลี่ยนในการทำธุรกิจแบบผสมผสานผลประโยชน์ระหว่างกำไรของภาคธุรกิจ กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมกัน เพื่อให้องค์การธุรกิจสามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

       หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดบนพื้นฐานความต้องการของผู้บริโภคและมุ่งเน้นการดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งวางแผนให้เข้ากับ
สภาวการณ์ตลาดในปัจจุบันที่มีช่องทางของการสื่อสารเพื่อการตลาดอยู่มากมาย โดยการดำเนินงานผ่าน Event Marketing เป็นหนึ่งในเครื่องมือยอดฮิตที่จะ Direct ตรงไปยังลูกค้า
เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือสร้างกระแสแก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ หลักสูตรได้มีการออกแบบให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการทำกิจกรรมการตลาดโดยคำนึงถึงผลสำเร็จด้านการตลาดที่แท้จริงอีกด้วย


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวม แนวทาง และกระบวนการบริหารการตลาดเชิงกิจกรรม
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมอย่างถูกต้องและได้ผล
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน บริหารจัดการ และติดตามประเมินผล เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการตลาดเชิงกิจกรรมได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
Session 1: Marketing overview

 • Today Marketing Trend
 • Future Marketing Trends
 • Understanding and shaping consumer behavior
 • What is your product strength?
 • Understand your competitors


Session 2: Strategy of Marketing Plan

 • Event marketing กับกลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติและหัวใจความสำเร็จของ
 • Event Marketing
 • ประเภทของ Event Marketing
 • การแบ่งความรับผิดชอบงาน Event Marketing ในองค์กร


Session 3: Marketing Management

 • การออกแบบส่วนผสมการตลาดสำหรับ Event marketing
 • เทคนิคการเลือกกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินผล Event marketing
 • Event marketing กับ Branding
 • Event marketing กับการขายขั้นตอนการวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Implementation Process)
 • Marketing Event Year Plan คำนึงถึงอะไรบ้าง


Session 4: Brainstorming Workshop

 • Group Brainstorming Workshop
 • กิจกรรมถามตอบ
 • สรุปเนื้อหาโดยรวม
 • จบการบรรยาย

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • สำหรับพนักงานการตลาดหรือเจ้าหน้าที่ประสานงานที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ในด้านเทคนิคใหม่ ๆ
 • สำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มยอดขายในแต่ละช่วงการตลาด เพื่อให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • สำหรับหัวหน้างานที่ต้องการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปถ่ายทอดให้ทีมงานทั้งในส่วนของการตลาดและทีมขายโดยตรงและทีมสนับสนุนงานขาย เพื่อนำเสนอการขายและการตลาดแบบเชิงรุก
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารผ่านการตลาดเชิงกิจกรรมยุคใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย Strategic Marketing Communication through Modern Event Marketing for Achieving Target
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การตลาด, การวิเคราะห์ SWOT, Event marketing, การสื่อสารการตลาด, ความคิดแบบนักการตลาด, เทคนิค Storytelling

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด