เทคโนโลยีอัตโนมัติและการบริหารจัดการพลังงานสำหรับผู้ประกอบการ (Automation Technology and Energy Management for Smart Enterprise)

รหัสหลักสูตร: 67641

จำนวนคนดู 228 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ

ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักบริการวิชาการ พีไอเอ็ม

ขอเชิญร่วมงาน Special Talk ในหัวข้อ

“เทคโนโลยีอัตโนมัติและการบริหารจัดการพลังงานสำหรับผู้ประกอบการ”

(Automation Technology and Energy Management for Smart Enterprise)


โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด


Highlight

- ความเป็นไปได้ในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในอุตสาหกรรม และกรณีศึกษา

- เทคนิคการบริหารการประหยัดพลังงาน


พบกัน วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567

เวลา 09.30 – 11.30 น. สถานที่ : ห้อง 3-0304/0305 อาคารเอนกประสงค์

ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมฟรี, สัมมนาฟรี, เทคโนโลยี, นวัตกรรม, การบริหารจัดการพลังงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เทคนิคการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Material Requ...

MRP (Material Requirements Planning) คือ แผนหรือตารางความต้องการวัตถุดิบ (Items) ในแต่ละวันของการผลิต และตามสูตรการผลิต (Bill of Material: BOM) ของสินค้าหนึ่ง ๆ ดังนั้น MRP จึงขึ้นอยู่กับความต้องการวัตถุดิบจากสูตรการผลิตและตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ