การบริหารระบบคลังอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง ( Spare Parts Maintenance Management )

รหัสหลักสูตร: 66531

จำนวนคนดู 2183 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารระบบคลังอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง ( Spare Parts Maintenance Management )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ท่านเคยประสบปัญหาเช่นนี้ หรือไม่? เบิกชิ้นส่วนอะไหล่ แต่ไม่มีให้เบิก ได้ของราคาถูก คุณภาพแย่ จะหาอะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องจักรสักทีต้องใช้เวลานาน  อะไหล่มีแต่หาไม่เจอ
     หากมีการจัดทำระบบอะไหล่ที่ดี และมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนจัดทำระบบวัสดุ อะไหล่ ที่สามารถควบคุมได้ มีของใช้ได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา ต่อการใช้งาน และในขณะเดียวกันสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านอะไหล่อย่างเหมาะสม ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมอะไหล่สำหรับงานซ่อมบำรุง ต้องมีความสามารถในการจัดการ ต้องพิจารณาว่าอะไหล่ชนิดไหนที่จำเป็นต้องเก็บ
     และต้องมีจำนวนเท่าไร ควรสั่งของเมื่อใด มีการจัดเก็บ มีการจัดการให้เบิกอย่างไรให้ง่ายเมื่อช่างต้องการเบิกไปซ่อมไม่ว่าเวลาฉุกเฉิน หรือเวลาปกติ และเมื่อไรที่ต้องสั่งซื้ออะไหล่  เพราะบางครั้งมีการสั่งซื้ออะไหล่แบบเร่งด่วน บ่อย ๆ หรือการรอคอยอะไหล่นานๆ อาจทำให้เกิดการสูญเสีย อย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีการบริหารควบคุมวัสดุประเภทอะไหล่ อุปกรณ์ บำรุงรักษาต่าง ๆ พร้อมกับจัดให้มีการวางแผนความต้องการวัสดุอุปกรณ์ประเภทนี้ไว้ล่วงหน้า

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม
  1. ความสำคัญของงานซ่อมบำรุง
  2. โครงสร้างระบบการบำรุงรักษา แต่ละประเภท
  3. ประโยชน์,ข้อมูลในการจัดการวัสดุ อะไหล่  
  4. ความสำคัญของการเก็บสำรองวัสดุ อะไหล่
  5. นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคลังอะไหล่
  6. ระบบในการจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุง
  7. ระบบจัดการ ควบคุม ระดับการเก็บคงคลัง วัสดุอะไหล่ การแบ่งประเภท วัสดุ อะไหล่  A B C Analysis
         7.1 ประเภท วัสดุ อะไหล่ Spare Parts, ประเภท Insurance Item
         7.2 ระดับสั่งซื้อและจำนวน คุ้มค่าที่ประหยัดที่สุด(EOQ)
         7.3 การกำหนดจำนวน  Min Max,Reorder point(ROP),MRP, ได้มาจากไหน กำหนดอย่างไร
         7.4 การจัดการวัสดุ อะไหล่ ไม่เคลื่อนไหว
  8. KPI’s และ การประเมินประสิทธิภาพการจัดการ วัสดุ อะไหล่
  9. โปรแกรมสาธิต บริหารจัดการวัสดุอะไหล่ SPMM
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บ และการสั่งซื้ออะไหล่ เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายวางแผนบำรุงรักษา วิศวกร พนักงานบำรุงรักษา ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ประเภทอะไหล่  รวมทั้งผู้สั่งซื้ออะไหล่
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารระบบคลังอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง ( Spare Parts Maintenance Management )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารระบบคลังอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง, Spare Parts Maintenance Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด