“ การสร้างระบบบำรุงรักษา เชิงป้องกัน CNC ” เชิงปฏิบัติ ( Preventive Maintenance System for CNC )

รหัสหลักสูตร: 66541

จำนวนคนดู 1246 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
“ การสร้างระบบบำรุงรักษา เชิงป้องกัน CNC ” เชิงปฏิบัติ ( Preventive Maintenance System for CNC )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     เครื่องเจาะ เครื่องไส เครื่องกลึงทำงานด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่าเครื่องCNC เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพ ความเที่ยงตรงแม่นยำ ในการทำงาน การผลิตสูง จำเป็นต้อง มีระบบการดูแล บำรุงรักษา เครื่องCNC เพื่อป้องกัน  เครื่องเสีย ขัดข้อง ทำให้ เสียค่าใช้จ่ายสูง ผลิตไม่ได้ ตามที่ลูกค้าต้องการ สูญเสีย ลูกค้า และผู้ใช้บริการระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)มีมาตรฐานบำรุงรักษา และวางแผนปฏิทินล่วงหน้า ฝ่ายผลิตมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาเบื้องต้น ทำให้รู้ว่า วันนี้ เดือนนี้ ใครจะต้องดูแล รักษา ซ่อมเปลี่ยนอะไร  ล่วงหน้า เตรียม     ความพร้อม  เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ อะไหล่   ทำให้งานซ่อมมีประสิทธิภาพ ลดการเสีย ขัดข้องฉุกเฉิน(Breakdown) ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลลิต ความพึงพอใจให้กับลูกค้า และบริการ
การสัมมนานี้ จะเน้นเชิงปฏิบัติ ตั้งแต่การจัดทำทะเบียนเครื่องจักร การแบ่งความสำคัญ การแบ่งกลุ่ม การจัดทำมาตรฐานบำรุงรักษา และวางแผนปฏิทิน รายสัปดาห์ รายเดือน และแผนปี
วัตถุประสงค์
     1.ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องCNC
     2.เพื่อให้งานดูแล บำรุงรักษา เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สิ่งที่จะได้รับ
     1.สร้างมาตรฐาน บำรุงรักษาเครื่องCNC และวางแผนจัดทำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้
     2.เครื่องจักร CNC มีประสิทธิภาพ เป็นระบบเดียวกัน  ทำให้เพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา
เวลา 9.00 – 16.00 น
     1.ความรู้ ความเข้าใจ ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
     2.การพิจารณาเลือกเครื่อง CNC เข้าระบบซ่อมบำรุง
     3.การจัดทำรหัส ทะเบียนเครื่อง CNC
     4.การจัดระดับความสำคัญเครื่องCNC เป็นสำคัญมาก A รองเป็น B น้อย C
     5.โครงสร้างมาตรฐาน งานบำรุงรักษาเครื่องCNC 6 งาน ภาคปฏิบัติ
               5.1.งานทำความสะอาด (Cleaning )
               5.2.งานหล่อลื่น (Lubrication )
               5.3.งานตรวจสภาพ ปรับแต่ง ขันแน่น ( Inspection And Adjustment )
               5.4.งานตรวจสุขภาพเครื่องจักร ( Condition Checking )ความร้อน เสียงการสั่นสะเทือน
               5.5.งานทดสอบความถูกต้อง ( Function Test )
               5.6.งานซ่อม เปลี่ยน ( Repair ) Overhaul     
     6.การวางแผนปฏิทิน บำรุงรักษาเครื่องCNC ภาคปฏิบัติ
     7.การจัดทำใบงานบำรุงรักษาเครื่องCNC (Check Sheet)ตามแผนปฏิทิน ภาคปฏิบัติ
             - ตัวอย่าง การออกแบบ ใบปฏิบัติงานมาตรฐาน ใบรายการตรวจสภาพ บำรุงรักษาเครื่องจักรสาธิตโปรแกรมวางแผนบำรุงรักษาเครื่องCNC(PM TECH)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
     - ผู้จัดการ ฝ่ายผลิต วิศวกร /หัวหน้า-พนักงานควบคุม-เดินเครื่องจ
     -  ผู้จัดการ ฝ่ายซ่อม วิศวกร / ช่างเทคนิค บำรุงบำรุงรักษา
     - ผู้เกี่ยวข้องงานซ่อมบำรุง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร “ การสร้างระบบบำรุงรักษา เชิงป้องกัน CNC ” เชิงปฏิบัติ ( Preventive Maintenance System for CNC )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างระบบบำรุงรักษา เชิงป้องกันCNC, Preventive Maintenance System for CNC

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้