การสร้างระบบ บำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ เชิงป้องกัน ( Preventive Maintenance System : PM )

รหัสหลักสูตร: 66542

จำนวนคนดู 1354 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การสร้างระบบ บำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ เชิงป้องกัน ( Preventive Maintenance System : PM )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     จะรู้ได้อย่างไร? วันนี้ฝ่ายซ่อม ใคร?ต้องทำอะไร ที่ไหน? มีงานที่จะต้องดูแล บำรุงรักษา ซ่อมเครื่องจักร อุปกรณ์อะไรบ้าง หรือรอให้เครื่องจักรผิดปกติ เสียแล้วจึงซ่อม หรือรอใบOrder แจ้งงาน ทำให้ไม่มีระบบ ถ้ามีใบแจ้งงานซ่อมมาก ช่างก็ทำไม่ทัน เร่งงานมาก ทำได้ไม่ดี ไม่มีคุณภาพ ไม่มีระบบเป็นมาตรฐาน ลูกค้า ผู้ใช้งานรอคอย  ทำให้ไม่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และผู้ใช้บริการ  
ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) เป็นการวางแผนปฏิทินล่วงหน้า ทำให้งานเป็นระบบ ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาเบื้องต้น มีมาตรฐานบำรุงรักษา  ช่างซ่อมแต่ละคนจะรู้ และเข้าใจว่า วันนี้ เดือนนี้ จะต้องดูแล บำรุงรักษา ซ่อมเปลี่ยนอะไร  ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อม ช่างซ่อม เครื่องมือ วัสดุ อะไหล่   ทำให้งานซ่อมมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ลดการเสีย ขัดข้องฉุกเฉิน(Breakdown) ใบ Order แจ้งงานซ่อมลดลง ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลลิต ความพึงพอใจให้กับลูกค้า และบริการ
การสัมมนานี้ จะเน้นเชิงปฏิบัติ ตั้งแต่การจัดทำทะเบียนเครื่องจักร การแบ่งความสำคัญ การแบ่งกลุ่ม การจัดทำมาตรฐานบำรุงรักษา และวางแผนปฏิทิน รายสัปดาห์ รายเดือน และแผนปี
สามารถนำไปประยุกต์ ใช้งานได้จริง ทั้งในที่ทำการ โรงงาน สถานประกอบการได้ทุกประเภท
วัตถุประสงค์
     1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์
     2.เพื่อให้งานดูแล บำรุงรักษา เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สิ่งที่จะได้รับ
    1.สามารถวางแผนจัดทำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้ โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกจัด ทำระบบให้รวดเร็วขึ้น
    2.เครื่องจักร อุปกรณ์ มีประสิทธิภาพ เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน  ทำให้เพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง
    3. เทคนิคการเขียนรายการมาตรฐานการบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ ตัวอย่าง เช่น ปั้มน้ำ พัดลม มอเตอร์ไฟฟ้า  เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทาง ประยุกต์การเขียนมาตรฐานรายการการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
    4.มีระบบบำรุงรักษาประจำโรงงาน ที่ทำการ สถานประกอบการทำให้การถ่ายทอด สอนงาน ให้ช่างรุ่นต่อๆไปได้ง่าย เข้าใจ รวดเร็ว เป็นมาตรฐาน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา
เวลา 9.00 – 16.00 น
     1. ความรู้ ความเข้าใจ ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
     2. โครงสร้าง และการวางแผนจัดทำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM )
     3. การบริหารเครื่องจักร อุปกรณ์เบื้องต้น
     4. การพิจารณาเลือกเครื่องจักรเข้าระบบซ่อมบำรุง
     5. การจัดทำรหัส ทะเบียนเครื่องจักร
     6. การจัดระดับความสำคัญเครื่องจักร เป็นสำคัญมาก A รองเป็น B น้อย C
     7. การบริหารงาน บำรุงรักษา ตามความสำคัญ A , B และ C
     8. การจัดทำข้อมูล เครื่องจักร อุปกรณ์ ( Plant Data )  ฝึกเชิงปฏิบัติ            
     9. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำคัญยิ่ง 6 งาน
               - งานทำความสะอาด (Cleaning )
               - งานหล่อลื่น (Lubrication )
               - งานตรวจสภาพ ปรับแต่ง ขันแน่น ( Inspection And Adjustment )
               - งานตรวจสุขภาพเครื่องจักร ( Condition Checking )ความร้อน เสียงการสั่นสะเทือน
               - งานทดสอบความถูกต้อง ( Function Test )
               - งานซ่อม เปลี่ยน ( Repair ) Overhaul     
     10. วิธีการเขียนรายการมาตรฐาน ( Work Instruction =  WI) บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์
     11. ฝึกเชิงปฏิบัติการเขียนรายการมาตรฐานบำรุงรักษา( WI ) ตัวอย่าง มาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร ประเภท ปั้มน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า( Motor ) ตู้ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า พัดลม,Blower
     12. เทคนิคการวางแผนปฏิทินการซ่อมบำรุง และ ฝึกเชิงปฏิบัติ
     13. การจัดทำใบงานบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนปฏิทิน ฝึกเชิงปฏิบัติ
     14. ตัวอย่าง การออกแบบ ใบปฏิบัติงานมาตรฐาน ใบรายการตรวจสภาพ บำรุงรักษาเครื่องจักร สาธิตโปรแกรมวางแผนบำรุงรักษา(PM TECH)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้จัดการ ฝ่ายผลิต ฝ่ายเดินเครื่อง ใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์

- วิศวกร /หัวหน้า-พนักงานควบคุม-เดินเครื่องจักร

-  ผู้จัดการ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา

- วิศวกร / ช่างเทคนิคการซ่อมบำรุง
- ผู้เกี่ยวข้องงานซ่อมบำรุง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การสร้างระบบ บำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ เชิงป้องกัน ( Preventive Maintenance System : PM )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างระบบ บำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์, บำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ เชิงป้องกัน, Preventive Maintenance System : PM

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด