การพัฒนาระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เป็นระบบบำรุงรักษาพยากรณ์ ทำนายอายุใช้งาน(PdM) เชิงปฏิบัติ ( Preventive And Predictive Maintenance System )

รหัสหลักสูตร: 66530

จำนวนคนดู 953 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การพัฒนาระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เป็นระบบบำรุงรักษาพยากรณ์ ทำนายอายุใช้งาน(PdM) เชิงปฏิบัติ ( Preventive And Predictive Maintenance System )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ปัจจัยสำคัญที่ควบคู่กับการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพที่ผู้บริหารงานและช่างซ่อมบำรุงเห็นความสำคัญคือ การมีระบบบริหาร   การซ่อมบำรุงรักษาที่ดีที่ทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดการเสียหายขัดข้องสนองความต้องการสอดคล้องกับแผนการผลิต เมื่อเครื่องจักรใช้งานเริ่มมีอาการผิดปกติจะมีระบบเตือนเฝ้าระวังทำนานอายุใช้งานวางแผนซ่อมป้องกันการเสียหยุดฉุกเฉินทำให้ใช้งานได้คุ้มค่าให้เพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงวัสดุอะไหล่คงคลัง
     การสัมมนาครั้งนี้ มุ่งเน้นถึงการจัดทำระบบเชิงปฏิบัติจากประสบการณ์งานจริงที่ประสบความสำเร็จในโรงงานต่างๆ มาแล้วมากมายสามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในโรงงานของตนได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

   1.ทำไมต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต  ทำแล้วได้อะไร

   2.ระบบบำรุงรักษาในโรงงานทั่วไปมีอะไรบ้าง        
            -  เสียแล้วซ่อม เปลี่ยน:    Breakdown Maintenance    (BM)
            -  ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน :   Preventive Maintenance    (PM)
            -  ระบบบำรุงรักษาพยากรณ์ ทำนายอายุใช้งาน:  Predictive    Maintenance(P d M)
   3.จะเลือกใช้ระบบบำรุงรักษาอะไร ปฏิบัติ
   4.โครงสร้างของระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)มีอะไรบ้าง
   5.ขั้นตอนการทำ PM ทำอย่างไร  
   6.การบริหาร จัดการเครื่องจักรเริ่มต้น เพื่อความสำเร็จ
             6.1 การจัดทำทะเบียนเครื่องจักร และแบ่งความสำคัญ เป็น A B C ปฏิบัติ
             6.2 งานบำรุงรักษา และการจัดทำรายการมาตรฐาน (WI = Work Instruction)ปฏิบัติรายการบำรุงรักษามีอะไรบ้าง มาจากไหน ความถี่บ่อย ห่าง กำหนดอย่างไร ใครกำหนด  
             6.3 เทคนิคการวางแผนปฏิทิน ปฏิบัติ
             6.4 การออกใบงาน PM

             6.5 สาธิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วางแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

เวลา 13.00 -  16.00 น.

              6.6 ระบบบำรุงรักษาพยากรณ์(Predictive Maintenance:PdM)

    7. โครงสร้างของระบบบำรุงรักษาพยากรณ์ ทำนายอายุใช้งาน มีอะไรบ้าง
    8. วิธีการทำระบบ ทำนายอายุใช้งาน ทำอย่างไร
              8.1  ข้อดี – ข้อเสีย ที่ต้องมอง
    9. เครื่องมือ ที่ใช้  ตรวจวัดวิเคราะห์ และพยากรณ์สุขภาพเครื่องจักร มีอะไรบ้าง
               -  การตรวจวิเคราะห์สารหล่อลื่น (Oil analysis )
               -  การตรวจวัดอุณหภูมิ ( Infrared Thermometer )
               -  การตรวจสภาพขณะเครื่องจักรหมุนทำงาน (Stroboscope)
               -  การตรวจวัด การเสียหายของแบริ่ง (Shock pulse Method)
               -  การวัดการสั่นสะเทือน (Vibration Meter ,Analyzer) ตัวอย่าง การวัด วิเคราะห์ VDO
    10. พิกัดการเสื่อมสภาพ  และเทคนิคการพยากรณ์ ทำนายอายุใช้งาน
                -  พิกัดเตือนเฝ้าติดตาม (MAX.1)
                -  พิกัดอันตราย ซ่อมแก้ไข (MAX.2)
    11. ขั้นตอนการทำระบบบำรุงรักษาพยากรณ์( Predictive Maintenance)ปฏิบัติ
                -  ตัวอย่างการใช้และรายงานสุขภาพเครื่องจักร
                         จาก  สารหล่อลื่น
                                 ความร้อน
                                 แบริ่ง
                                 ความสั่นสะเทือน
    12. เทคนิคการทำนายอายุใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์ ปฏิบัติ
    13. ถาม ตอบ           
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.  ผู้จัดการโรงงาน
2.  ผู้จัดการ การผลิต / ซ่อมบำรุง
3.  วิศวกร / หัวหน้า
4.  ผู้สนใจทั่วไป

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เป็นระบบบำรุงรักษาพยากรณ์ ทำนายอายุใช้งาน(PdM) เชิงปฏิบัติ ( Preventive And Predictive Maintenance System )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM), ระบบบำรุงรักษาพยากรณ์ ทำนายอายุใช้งาน(PdM), Preventive And Predictive Maintenance System

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด