หลักสูตร QC 7 Tools ภาคปฏิบัติ

รหัสหลักสูตร: 66524

จำนวนคนดู 610 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร QC 7 Tools ภาคปฏิบัติ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     เป็นเครื่องมือ ที่ใช้วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ แต่ละเครื่องมือมีประโยชน์ แตกต่างกัน ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาที่เกิด และรูปแบบการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาบางกรณี อาจจะใช้เครื่องมือชนิดเดียว หรือหลายชนิด ร่วมกันก็ได้ เพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหานั้นๆ ถ้าเรียนรู้ เข้าใจ ก็จะเลือกใช้ และมีประโยชน์อย่างยิ่ง การสัมมนานี้ จะจำลองการผลิต ภาคปฏิบัติ และการสร้าง เครื่องมือแต่ละชนิด สามารถนำไปประยุกต์ ใช้เป็นเครื่องมือ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ในงานได้
สิ่งที่จะได้รับ
     1.  ความรู้ ความเข้าใจ การสร้างเครื่องมือ 7 ชนิด การเก็บข้อมูลวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
     2.  การเลือกใช้ เครื่องมือ ที่เหมาะสมกับปัญหาที่เกิด

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา
   เวลา 09.00-16.30 น.
     1.การเรียนรู้ เรื่อง  เครื่องจักรทำงานของเรา (Know My Machine)
     2.การค้นหาปัญหา              
     3.ปัญหาที่พบบ่อย การเสียขัดข้อง จากการใช้งาน บริการ คุณภาพ
     4.การกำหนดเป้าหมาย การพัฒนา ความสำเร็จ(KPI)
     5.จำลองการผลิต ภาคปฏิบัติ
     6.เครื่องมือ วิเคราะห์ปัญหา 7  ชนิด ( 7 Tools Analysis) บรรยาย และภาคปฏิบัติ
             6.1. ตารางตรวจสอบ(Check sheet)  ภาคปฏิบัติWork shop#1
             6.2. กราฟแท่ง(BOX) ภาคปฏิบัติWork shop#2
             6.3. กราฟเส้น(line) ภาคปฏิบัติWork shop#3
             6.4. กราฟวงกลม(Circle)ภาคปฏิบัติ Work shop#4
             6.5. แผนภูมิพาเรโต(Pareto Diagram) ภาคปฏิบัติWork shop#5
             6.6. แผนภาพเหตุและผล(Fishbone Diagram) ภาคปฏิบัติWork shop#6
             6.7. แผนภูมิควบคุม(Control Chart)ภาคปฏิบัติ Work shop#7
     7.ขั้นตอนการแก้ปัญหา 10ขั้นตอน
     8.ถาม ตอบ
     9. Workshop

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1. หัวหน้าพัฒนาระบบงาน
2. หัวหน้างาน พนักงาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และฝ่ายซ่อม

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร QC 7 Tools ภาคปฏิบัติ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: QC 7 Tools ภาคปฏิบัติ, QC 7 Tools, QC 7 Tools ภาคปฏิบัติ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้