หลักสูตร พลังแห่งการทำงานร่วมกันและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน TEAM STRATECY & RESPONSIBILITY

รหัสหลักสูตร: 67170

จำนวนคนดู 744 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร พลังแห่งการทำงานร่วมกันและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน TEAM STRATECY & RESPONSIBILITY
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

“งานที่เกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่าย...เราไม่เก่งประสานงาน คงลำบากแน่”

“ ไม่เห็นมีใครช่วยเลย งั้นเราอยู่เฉยๆบ้างดีกว่า”

“ ตั้งใจมากเกินไปก็เท่านั้น...ไม่เห็นเราจะได้ประโยชน์อะไรเลย”

     พฤติกรรมหรือคำพูดที่พนักงานแต่ละคนแสดงออกมา...เกิดจากกรอบความคิด(Mindset )ที่เขามีต่อเรื่องนั้นๆ ซึ่งกรอบความคิดมาจากความเชื่อค่านิยมประสบการณ์ที่สะสมมาจากอดีตของแต่ละบุคคล ดังนั้นการพัฒนาพนักงานโดยให้ความรู้หรือเทคนิคต่างๆ อาจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืนถ้าพนักงานยังคงใช้กรอบความคิดแบบเดิม

     พนักงานที่มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในงานสามารถสังเกตได้จากคำพูดหรือพฤติกรรมที่เขาแสดงออกต่อเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะสภาวะที่เป็นเชิงลบเช่น สถานการณ์เร่งรีบ , มีข้อจากัดต่างๆในการทำงาน แต่พนักงานคนนั้นๆยังคงปฏิบัติงานโดยยึดถือเป้าหมายของงานเป็นสำคัญ .... ดังนั้นการพัฒนาพนักงานให้มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในงานควรค้นหาว่าสถานการณ์หรือสภาวะใดที่พนักงานละเลยการแสดงออกถึงความรับผิดชอบแล้วช่วยให้เขามองเห็นหลุมพรางหรือความคิดเชิงลบที่มีต่อสถานการณ์ เพื่อให้เขาปรับเปลี่ยนความคิดใหม่เพื่อหยิบความรู้หรือทักษะที่มีอยู่ออกมาใช้ในการปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


วัตถุประสงค์

  1. มีใจในการทำงานรู้หน้าที่และความรับผิดชอบของตน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการทำงานด้วยใจทำงานร่วมกันเป็นทีมลดข้อขัดแย้งและเกี่ยงกันทำงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรักในการทำงานและสามารถมีจิตสานึกรักงานที่ทาเคารพกฎกฎิกาขององค์กร เพื่อสร้างผลงานการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. RESPONSIBILITR MINDSET

สามคำที่ทำให้เราไม่พัฒนาคือคาว่า “ฉันรู้แล้ว”

กิจกรรมคนจะน่ารักถ้าทักทายกัน

ฉันมีนิสัย (ข้อดีข้อเสีย)อย่างไรในการทำงาน

- การทำงานที่ดีต้องอยู่ในสภาวะที่มีความสุข ไม่ใช่ความกดดัน

    workshop  ร่วมด้วยช่วยกันทำงานเป็นทีม

- การรู้จักบทบาทหน้าที่ของการทำงานของตนเองไปสู่การช่วยเหลือทีม

    Workshop  เกมคิดดี องค์กรเรามีอะไรดี

- การสื่อสารระหว่างการทำงานกับ หน้าที่ในการทำงาน

    Workshop  เกม สิบ สิบ สร้างเป้าหมายในการทำงานร่วมกันฝึกคิดวางแผนปรับเปลี่ยนแผน ประชุมทีมงาน ร่วมด้วยช่วยกันหน้าที่เธอหน้าที่ฉันหน้าที่ใคร?


2. ATTITUDE

    Workshop เกม ลูกเป็ดเฝ้าบ้านแข่งขันกับเวลา ประชุมหารือ แบ่งหน้าที่กันทำเพื่อความสำเร็จ

- การปรับทัศนคติของตนสู่ความเป็นเลิศ

    Workshop เกมเปลี่ยนทัศนคติ

- สรุปสิ่งที่ได้เรียนจากกิจกรรม

    Workshop การขอบคุณตนเอง ขอบคุณทีมงาน

    Workshop การชื่นชมผลงานของตนเองเพื่อสร้างพลังที่ยอดเยี่ยม

- อิคิ-ไก การรู้คุณค่าในการทำงานของตนและการนำไปปรับใช้ในการทำงาน

- ถามตอบ ข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์ สิ้นสุดการฝึกอบรมโดยสมบูรณ์

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร พลังแห่งการทำงานร่วมกันและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน TEAM STRATECY & RESPONSIBILITY
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: TEAM STRATECY, RESPONSIBILITY, พลังแห่งการทำงานร่วมกัน, รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน, การปรับทัศนคติของตนสู่ความเป็นเลิศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด