หลักสูตร Marketing & Sale strategy to increase customers

รหัสหลักสูตร: 67391

จำนวนคนดู 428 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Marketing & Sale strategy to increase customers
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

บุคลากรที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จนั้น จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน และทัศนคติ และ Mindset ที่ดีต่องานนั้นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายทีมงานขาย และผู้นำเสนอสินค้า 

ที่เป็นส่วนที่สาคัญในการสร้างรายได้เข้าองค์กร 


ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการแข่งสูงและรุนแรง ทั้งในเรื่องของราคาสินค้าและคุณภาพ ถ้าบริษัทไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ ฝ่ายผลิตสินค้า หรือฝ่ายพัฒนาสินค้าเอง คงไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้อีก


เพราะฉะนั้นบริษัทจึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถการขาย ให้สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม เทคนิคการขายที่ทรงประสิทธิภาพ และสามารถปิดการขายได้ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกาหนดไว้

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • พฤติกรรมลูกค้าในยุคปัจจุบัน
 • มุมมองทางการตลาดและการขายสมัยใหม่
 • แนวทางการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 • กลยุทธ์ในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
 • การหาลูกค้าใหม่ และ วิธีการรักษาฐานลูกค้าเก่า
 • การตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบัน
 • พฤติกรรมออนไลน์ กับ ลูกค้าสมัยใหม่
 • เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ด้วยตนเอง
 • การสร้างคอนเทนต์ เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่
 • เทคนิคการขายและการนำเสนอขายเบื้องต้น
 • การปรับ Mindset ในการทำงานขาย
 • องค์ประกอบการขายที่คนทั่วไปมักมองข้าม
 • การขายโดยใช้ทักษะ Story
 • ทักษะการโน้มน้าวใจให้ลูกค้า เซเยส
 • การขายเชิงรุก VS. การขายเชิงรับ
 • Skills การนำเสนอขาย การปิดการขาย และการโน้วน้าวใจ
 • Workshop การนำเสนอสินค้าด้วยเทคนิค FAB-E
 • การขจัดข้อโต้แย้ง และการเปลี่ยนการปฏิเสธเป็นการซื้อ
 • Workshop การปิดการขาย Call to action
 • เทคนิคการเร่งซื้ออัตโนมัติ Call to action
 • 3 คำที่ทำให้เราไม่พัฒนาคือคำว่า "ฉันรู้แล้ว"
 • Marketing And sales perspectives
  -การตลาดและพฤติกรรมลูกค้าในยุคปัจจุบัน
  - มุมมองทางการตลาดและการขายสมัยใหม่
  - Workshop เทคนิคการหาลูกค้าใหม่ ในตลาด Cold market
  - กลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม

 • Cutomer Relationship Management (CRM)
  -การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM

 • Competitive advantage enhancement
  -แนวทางการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

 • Customer satisfaction strategy
  - กลยุทธ์ในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
  - พฤติกรรมออนไลน์ กับลูกค้าสมัยใหม่

 • การตลาดออนไลน์ ในยุคปัจจุบัน
 • เครื่องมือออนไลน์ต่างๆที่จำเป็นต่อการทำการตลาดยุคใหม่
 • เทคนิคกำรทำกำรตลำดออนไลน์ด้วยตนเอง
 • Workshop การทำสื่อการตลาดด้วย Canva
 • การทำการตลาดให้ติด SEO แบบไม่ต้องใช้เงิน
 • Workshop การทำ SEO
 • การมาของ วีดีโอแนวตั้ง
 • การสร้างคอนเทนต์ เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่
 • Workshop วิธีคิดคอนเทนต์แบบมืออาชีพ
 • กรณีศึกษา
 • Do And Don’t manner
 • The value -delivery process
 • กลยุทธ์การส่งคุณค่า ให้กับลูกค้า
 • Workshop การหากลยุทธ์เพื่อส่งคุณค่าของแบรนด์
 • Market strategy for customer creation
 • กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างฐานลูกค้าเพิ่ม
 • เทคนิคการขายและการโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเซเยส
 • Workshop นักขายเชิงรุก VS. นักขำยเชิงรับ
 • เทคนิคการขายด้วยการใช้ สตอรี่ STORY
 • การนำเสนอขายด้วย F-A-B
 • F=Feature A=Advantage B=Benefits
 • Workshop การหา FAB ของสินค้าเราเพื่อนำเสนอลูกค้า
 • Maximizing customer profitability
 • Workshop การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
 • Workshop ลูกค้า 4 ขั้ว
 • กระทิงซ่าขาลุยแก้วจ๋าลั้ลลาจริง
 • แมวเหมียวเชี่ยวเชื่องมดหยิ่งนิ่งสนิท
 • เทคนิคการโน้มน้าวจิตใจ ให้ลูกค้าสั่งซื้อ
 • P-N-A-T People Need Attitude Timing
 • ทักษะการนำเสนอให้ลูกค้าเป็นผู้ได้ “ประโยชน์”
 • ทักษะการสร้างความเหมือนกัน Rapport
 • การนำเสนอขายโดยการติดสัญญาณ “เร่งซื้อ”
 • Workshop Call to Action
 • ตัวอย่าง การนำไปใช้
 • การ Action Sales
 • เทคนิคการขจัดข้อโต้แย้ง และชี้แจงอย่างสุภาพ
 • เทคนิคการตอบข้อปฏิเสธ ให้ผลลัพท์เป็นบวก

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Marketing & Sale strategy to increase customers
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Action Sales, P-N-A-T, สร้างฐานลูกค้าเพิ่ม, เทคนิคการโน้มน้าวจิตใจ, ทำการตลาดให้ติด SEO, การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด