เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล

รหัสหลักสูตร: 20200

จำนวนคนดู 2105 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

กระตุ้นจูงใจลูกน้องอย่างไรจึงจะได้งานและความสำเร็จตามเป้าหมาย(และเกินคาด)


วัตถุประสงค์ :เพิ่มความรู้ความเข้าใจในจิตวิทยาของบุคคลในองค์กร  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการนำ

และจูงใจตามสถานการณ์ให้ผู้ตามสามารถผลิตผลงานได้เต็มศักยภาพด้วยความยินดี และได้ผลงานที่มีประสิทธิผล

หัวข้ออบรมสัมมนา

http://www.trainingbymotiva.com/default.asp?content=contentdetail&id=5022ปรัชญาแห่งการพัฒนาความสำเร็จของบุคคลและองค์กร

 วิธีการเพิ่มผลสำเร็จโดยการจัดการด้วยเป้าหมาย

 การจูงใจและการนำบุคคลอย่างมีประสิทธิผล

      '  20 บุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ

      'การพัฒนาบุคลิกภาพและหลักปฏิบัติของผู้นำ…  ที่จะกระตุ้นจูงใจลูกน้อง 

            ให้ความร่วมมือ  ร่วมใจกับตนในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

      'อำนาจของผู้นำ  “หัวหน้าที่ดีต้องเป็นผู้นำที่ดีมิใช่เป็นเพียงผู้สั่งการ

 ปัญหาในการจูงใจและนำผู้ใต้บังคับบัญชา

      'วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  'เสนอวิธีแก้ปัญหา

 ทัศนะของผู้นำและผู้จูงใจ

      'สมมติฐานของผู้นำเกี่ยวกับผู้ตาม

      'การเลือกวิธีการนำเพื่อกระตุ้นจูงใจลูกน้องในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม

      'วิธีการจูงใจผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า

 จิตวิทยาการจูงใจ

      'พฤติกรรมของผู้ตามที่ผู้นำต้องตามให้ทัน

      'ความต้องการพลังแห่งการกระตุ้นจูงใจ

      'ค้นหาสิ่งจูงใจให้คนอยากทำงาน

 กรณีศึกษาในการจูงใจและเลือกใช้วิธีนำ

      'วิธีการกระตุ้นจูงใจเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ

      'สถานการณ์นำหน้า ค้นหาวิธีที่ถูกต้องต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: จูงใจ, motivation

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด