เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

สัมมนา การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ (รุ่นที่ 87) Solar Panel Design & Application

รหัสหลักสูตร: 21043

จำนวนคนดู 2040 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจการออกแบบ และนำระบบโซล่าเซลไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามที่ต้องการด้วยตนเองและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสามารถช่วยเพิ่มพูนบุคลากรที่มีความรู้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้งานระบบโซลาเซลในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและช่วยให้มีการใช้โซล่าเซลอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะทำให้ประเทศประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
อบรมรุ่น 87 วันเสาร์ที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2557   อบรมเข้มข้น 2 วันเต็ม

   เวลา :  09:30 - 16:30 

กำหนดการ

Day 1

  09:00 - 09:30 ลงทะเบียน
  09:30 - 10:30 บทบาท โอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มและความสำคัญของ
                      พลังงานทดแทนโซล่าเซลล์ในปัจจุบัน
  10:30 - 10:45 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  10:45 - 12:00 ปัญหาของการออกแบบระบบโซล่าเซลล์ทั่วไปที่มักเจอบ่อย
  12:00 - 13:00 รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (ฟรี)
  13:00 - 14:30 เรียนรู้ หน้าที่ หลักการทำงานและคุณสมบัติอุปกรณ์ต่างๆ 
                      ที่เกี่ยวข้องต้องใช้ในระบบโซล่าเซลล์
  14:30 - 14:45 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  14:45 - 16:30 เรียนรู้แนวทางการเลือกซื้อเลือกใช้และลักษณะการนำอุปกรณ์ต่างๆ 
                     ไปต่อใช้งานระบบโซล่าเซลล์

Day 2

  09:30 - 10:30 การออกแบบและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ ชนิดโหลด DC
  10:30 - 10:45 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  10:45 - 12:00 การออกแบบและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ ชนิดโหลด AC
  12:00 - 13:00 รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (ฟรี)
  13:00 - 14:30 แนวทางการออกแบบระบบโซล่าเซลล์ชนิดเชื่อมต่อสายส่ง (On Grid System) 
                     สำหรับใช้เองตลอดจน Solar Farm และ Solar Roof Top เพื่อขายไฟคืนให้การไฟฟ้า
  14:30 - 14:45 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  14:45 - 15:30 แนวทางการนำโซล่าเซลล์ไปประยุกต์ใช้งานในเชิงธุรกิจและชีวิตประจำวัน
  15:30 - 16:30 ถามตอบปัญหาต่างๆ อย่างใกล้ชิดกับวิทยากรโดยตรง 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์, คุณประพิศ ปรีชา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด