สัมมนา การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ (รุ่นที่ 87) Solar Panel Design & Application

รหัสหลักสูตร: 21043

จำนวนคนดู 1616 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจการออกแบบ และนำระบบโซล่าเซลไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามที่ต้องการด้วยตนเองและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสามารถช่วยเพิ่มพูนบุคลากรที่มีความรู้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้งานระบบโซลาเซลในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและช่วยให้มีการใช้โซล่าเซลอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะทำให้ประเทศประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์, คุณประพิศ ปรีชา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด