Microsoft Excel : Advanced Database & PivotTable Analysis

รหัสหลักสูตร: 22444

จำนวนคนดู 1173 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

ในยุคปัจจุบันนี้องค์กรภาครัฐหรือธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า Excel เป็นเครื่องมือที่ช่วยสำหรับการจัดการกับข้อมูล (Database) หรือดึงข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กร (External Data) เข้ามาเพื่อ ทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล(Report & Analysis) เพื่อดูแนวโน้มหรือทิศทางในการบริหารองค์กรในอนาคต

ปัญหาที่เจอโดยส่วนใหญ่ก็คือ ผู้ใช้งาน Excel หลายต่อหลายคนยังไม่เข้าใจรูปแบบของข้อมูลที่ดีที่สุด (หรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Database) ทำให้เวลานำข้อมูลไปทำรายงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต้องใช้เวลาในการปรับแต่งแก้ไขข้อมูลนานถึงนานมาก และก็มีอีกหลายๆ คนที่อยากได้รายงานด่วนๆ แบบอัตโนมัติและสามารถโต้ตอบได้ (Interactive Report & Analysis) โดยใช้เวลาไม่กี่นาที แต่ยังไม่เข้าใจเรื่องการจัดข้อมูลให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ควรจะเป็น นั่นเป็นเพราะเหตุผลเพียงข้อเดียวคือ ใช้งาน Excel แบบงูๆ ปลาๆ มั่วๆ ไปวันๆ

(Database) และการทำรายงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบด่วนๆ และต้องการรายงานที่สามารถโต้ตอบได้แบบ Real Time (Interactive Report & Analysis) ด้วย วัตถุประสงค์

เนื้อหาของหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเก่งการประยุกต์ใช้งาน Excel ขั้นสูงแบบเจาะลึก ใน 2 ส่วนที่คนใช้ Excel ไม่ควรพลาดคือ

  • Database & Data Management Tools: เจาะลึกฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลรวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องของข้อมูลที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที เพราะข้อมูลคือหัวใจสำคัญของทุกองค์กร หากคุณเข้าใจข้อมูลและสามารถจัดการให้อยู่หมัดได้ ถือว่าธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จไปแล้วเกิน 80 %”
  • PivotTable & PivotChart Report and Analysis: เจาะลึกเรื่องการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้สำหรับทำรายงาน &วิเคราะห์ข้อมูลเชิงโต้ตอบ (Interactive Report & Analysis) แบบอัจฉริยะและทรงประสิทธิภาพด้วย Concept การสอนแบบมืออาชีพ คือ ง่ายและเร็ว สังเกตมากกว่าจำ ทำอะไรได้มากมายกว่าที่คิด ขอแค่มีพื้นฐานในหลักสูตรE001-Microsoft Excel Basic & Smart Techniques มาก่อน
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจฐานข้อมูลและสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลให้อยู่หมัดได้
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ PivotTable & PivotChart ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพPivotTable ไปปรับใช้ได้จริง
หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาของหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเก่งการประยุกต์ใช้งาน Excel ขั้นสูงแบบเจาะลึก ใน 2 ส่วน ที่คนทำงานกับฐานข้อมูล/ทำรายงาน ไม่ควรพลาดคือ

ส่วนที่ 1: Database & Data Management Tools:  เจาะลึกฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลรวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องของข้อมูลที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที เพราะข้อมูลคือหัวใจสำคัญของทุกองค์กร หากคุณเข้าใจข้อมูลและสามารถจัดการให้อยู่หมัดได้ ถือว่าธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จไปแล้วเกิน 80 %”

ส่วนที่ 2: PivotTable & PivotChart Report and Analysis:  เจาะลึกเรื่องการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้สำหรับทำรายงาน & วิเคราะห์ข้อมูลเชิงโต้ตอบ (Interactive Report & Analysis) แบบอัจฉริยะและทรงประสิทธิภาพด้วย Conceptการเรียนรู้แบบมืออาชีพ คือ ง่ายและเร็ว สังเกตมากกว่าจำ จำเฉพาะ Keyword ขอแค่มีพื้นฐานในหลักสูตร E001: Microsoft Excel Basic & Smart Techniques มาก่อน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เรื่อง Database & Data Management Tools ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เรื่อง PivotTable & PivotChart Report and Analysis ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงตาม Concept “ง่ายและเร็ว สังเกตมากกว่าจำ ทำอะไรได้มากมายกว่าที่คิด
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจฐานข้อมูลและสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลให้อยู่หมัดได้
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ PivotTable ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพPivotTable ไปปรับใช้ได้จริง
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด