การส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี RFID

รหัสหลักสูตร: 28028

จำนวนคนดู 1177 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี RFID ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนกระทั่งมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ในการปรับกระบวนการต่างๆ ด้านโลจิสติกส์ 

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี
Application ระบบ RFID และ Barcode ปี พ.ศ.2559

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

 

9.30– 9.45 น.   กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมและเสวานา

                     และเปิดโครงการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีApplication ระบบ RFIDและ Barcode โดย ผอ.

11.45– 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.45 – 14.30 น.  การบรรยายหัวข้อ “Basic ofRFID”
โดย คุณยุทธจักร วงบุญ รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม
บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

14.30– 14.45 น.  พักรับประทานว่าง

14.45 – 16.00 น. การบรรยายหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้งานเทคโนโลยีRFID”
โดย ดร.ประพจน์ ศรีนุวัตติวงศ์ อุปนายกสมาคม
RFID แห่งประเทศไทย

 

 

 

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

 

9.15 – 10.00 น.           เสวนาหัวข้อ ระบบบริหารจัดการการขนส่งโดย บริษัท นิปปอนโมโน จำกัด ดำเนินการเสวานาโดย คุณไกรวุฒิ ขำคง

11.00 – 11.45 น.          เสวนาหัวข้อ ระบบบริหารจัดการหน้าท่าโดย คุณศิรพงศ์นิธิพรพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท สกอร์โซลูชั่น จำกัด ดำเนินการเสวานาโดยอ.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

13.45 – 14.30 น. เสวนาหัวข้อ ระบบบริหารคลังสินค้า คุณธนกร เมธเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาวาลรี่อินเตอเนชั่นแนล จำกัดดำเนินการเสวานา โดย คุณเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

14.30 – 14.45น.  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.30 น.  เสวนาหัวข้อ ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ คุณสุทัศน์ ครองชนม์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จำกัด

      15.30– 16.00 น.  เปิดรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ

 

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

-       RFID อย่างถูกต้อง

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ทั้งด้านต้นทุนเวลา และความน่าเชื่อถือ จากการติดตั้งระบบ RFIDและ Barcode

 

-->
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: RFID, โลจิสติกส์, Logistics

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด