\'อบรมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้นำและเจ้าหน้าที่ภาครัฐองค์กรส่วนท้องถิ่น \'

รหัสหลักสูตร: 284

จำนวนคนดู 1001 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

วันที่ 21-22 เมษายน 2552 ณ จังหวัด สงขลา

ศูนย์ฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดอบรมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้นำและเจ้าหน้าที่ภาครัฐองค์กรส่วนท้องถิ่น ในโครงการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชนท้องถิ่น ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร.02-5474664, 02-5474314

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, เจาะตลาดโลก, คณะวิศวกรรมศาสตร์, เจ้าหน้าที่ภาครัฐองค์กรส่วนท้องถิ่น, ความพร้อมของผู้ประกอบการต่อกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก สินค้าที่ไม่ปลอดภัย, Product Liability, PL Law

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด