ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” โดยผ่านระบบ E-Learning

จำนวนคนดู 1179 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” ประกอบด้วย 12 หัวข้อวิชา ดังนี้

1. การวิเคราะห์ความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออก (2.00 ชั่วโมง)

2. การวางแผนการตลาดเพื่อการส่งออก และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและคณะผู้แทนการค้าในต่างประเทศ (2.20 ชั่วโมง)

3. ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจส่งออก (2.00 ชั่วโมง)

4. พิธีการศุลกากรขาออกและสิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรในการส่งออก (2.00 ชั่วโมง)

5. การพัฒนาและวางแผนผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก (1.30 ชั่วโมง)

6. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก (1.30 ชั่วโมง)

7. การบริหารการเงินและการคำนวณต้นทุน/การตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก (1.30 ชั่วโมง)

8. ขั้นตอนการเตรียมเอกสารธนาคารเพื่อการส่งออกและวิธีการชำระเงินค่าสินค้า ระหว่างประเทศ (3.00 ชั่วโมง)

9. การจัดการLogisticและSupplyChain (1.15 ชั่วโมง)

10. การขนส่งทางทะเลและอากาศ (3.20 ชั่วโมง)

11. การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (1.30 ชั่วโมง)

12. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา (2.20 ชั่วโมง)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, ธุรกิจนำเข้า - ส่งออก, ผู้แทนจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ TLC ISO 9000, มูลค่าการส่งออก, Business Operating Cycle, 24 เมษายน 2552, ลงทุนหุ้นกู้...กู้วิกฤติกระเป๋าเงิน, โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ SMEs, อบรม ก.ค.2553, การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการส่งออ, ขอเชิ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด