Effective Restaurant Manual (ERM)

จำนวนคนดู 348 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Effective Restaurant Manual (ERM)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
อยากทำร้านอาหารให้โตเร็ว กำไรงาม เจ้าของไม่เหนื่อยมาก

ต้องเขียน “คัมภีร์บริหารร้านอาหาร” ( Restaurant Manual )

คัมภีร์ของร้านที่บอกทุกขั้นตอนรายละเอียด

ตั้งแต่สูตรอาหารไปจนถึงวัฒนธรรมองค์กร

ร้านไหนมีคัมภีร์การันตีความสำเร็จแน่นอน

ร้านไหนไม่มีทำกี่ปีก็ไม่โต

หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline

– หลักการจัดทำ Operation Manual

– Shop expansion & Development

– Restaurant Operation Management การจัดการสาขาให้ได้ตามมาตรฐาน

– Operation Support Team การบริหารงานส่วนกลางศูนย์สนับสนุนสาขา

– Internal Communication การสื่อสารระหว่างสาขาและส่วนสนับสนุนในองค์กร


 ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. หลักการบริหารร้านอย่างถูกต้อง

2. ได้หลักการเขียนคัมภีร์บริหารจัดการร้านอาหารของตัวเอง

3. ได้วิธีจัดโครงสร้างองค์กร รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับระบบการบริหาร

4. ได้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาและสร้างทีมให้แข็งแกร่ง

5. ได้หลักการขยายสาขาอย่างเป็นระบบ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อาหาร, ร้าน, การจัดการ, ERM, Restaurant, วิชัย เจริญธรรมานนท์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด