สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงาน รุ่น 3 (Work-Life Balance)

การสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงาน รุ่น 3 (Work-Life Balance)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
(Work-Life Balance: WLB) ได้รับความสนใจมากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มทางด้านประชากรและสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การที่ผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้นหรือกำลังแรงงานที่มีอายุเฉลี่ยมากขึ้น (Aging workforce) หากคุณคือคนหนึ่งที่ทุ่มเทกับการทำงานจนรู้สึกผิดที่ไม่มีเวลาให้ครอบครัว หรือคุณคือบุคคลหนึ่งที่ไม่มีเวลาให้กับตัวเองอีกทั้งร่างกายและจิตใจที่ไม่มีโอกาสได้พักผ่อน และการพักผ่อนของคุณ คือ การนั่งหาแนวทางการทำงานให้สำเร็จ ครั้งสุดท้ายที่คุณไปเที่ยวนานมากแล้วเพราะคุณมองว่าเสียเวลา การเข้าสู่หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณมีแนวทาง ในการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่ดีกว่า พร้อมเปิดแนวคิดใหม่กับการสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงานกับเราด้วยการสร้างแนวคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน การมีวิถีคิดบวก การจัดการความเครียด 
วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 20 – วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม (บรรยายเป็นภาษาไทย)

 1. วิธีการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงาน (Work-Life Balance: WLB)

 2. การจัดการความเครียดอย่างเป็นระบบ (Stress management)

 3. จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงาน (Creative thinking in workplace)


วิทยากร
ดร. แก้วตา ม่วงเกษม และทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล และTCDC (Thailand Creative & Design Center 

หรือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
พนักงาน หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป รับจำนวนจำกัดที่ 40 ท่านเท่านั้น
สถานที่จัดงาน
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:งานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้ติดต่อ:น.ส.ธนัตถ์กรณ์ เธียรกิตติ์ธนา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02 700 5000 ต่อ 1712

หากท่านต้องการสมัคร การสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงาน รุ่น 3 (Work-Life Balance)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้โครงการอบรม

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้อบรมต่อเนื่อง 2 วัน และผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4990บาท
สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการทำขนมไทยมานานกว่า 20 ปี สอนทุกขั้นตอนทุกเมนูอย่างละเอียดอธิบายทุกเทคนิค (ต้นตำรับขนมไทยแท้)
3900บาท
ร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับเลขานุการเพื่อความเป็นเลขานุการมืออาชีพในยุค4.0 ด่วนยิ่งสมัครมากยิ่งลดมาก
4500บาท
กองทุนประกันสังคม จะมีกองทุนจากลูกจ้าง – นายจ้าง และภาครัฐ เข้าสมทบกัน เพื่อเป็นหลักประกัน ในการช่วยเหลือลูกจ้างกรณีเจ็บป่วย อันไม่เนื่องจากการทำงาน หรือสิทธิอื่นๆ ที่ได้บัญญัติไว้ข้อกฎหมาย หรือเป็นกฎกระทรวงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้างกรณีประสบอันตราย
3950บาท
ลิ้มรสความหวาน สุดประณีต ขนมไทยมงคล สอนทุกขั้นตอนทุกเมนูอย่างละเอียดอธิบายทุกเทคนิค (ต้นตำรับขนมไทยแท้)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้อบรมต่อเนื่อง 3 วัน และผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5500บาท
(Work-Life Balance: WLB) ได้รับความสนใจมากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มทางด้านประชากรและสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ไม่มีค่าใช้จ่าย
6 หลักสูตร 6 วิทยากร : 1) “HR Trends” : คนพันธุ์อนาคต, 2) “คิดบวก ชีวิตบวก”, 3)“E-commerce” : ทางเลือก หรือทางรอด, 4)“Cashless Society” : อนาคตโลกกับสังคมไร้เงินสด, 5)“Big Data” : ก้าวเล็กๆ สู่การเปลี่ยนแปลง,ุ6)“บุคลิกภาพ สู่ความสำเร็จ”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
พบกับการสัมมนา “เร่งความสำเร็จได้ง่ายๆ สไตล์เศรษฐีเงินล้าน” โดย Fabrice BEILLARD ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนระบบทางธุรกิจและการเพิ่มผลกำไรระดับโลก