ค่าความไม่แน่นอนในการวัดและการจัดทำโปรแกรมคำนวณค่าความไม่แน่นอนในการวัด

รหัสหลักสูตร: 18920

จำนวนคนดู 3955 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ค่าความไม่แน่นอนในการวัดและการจัดทำโปรแกรมคำนวณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
   1.  สามารถเข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดตาม Guide to the expression of Uncertainty in Measurement (GUM)
   2.  สามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบของห้องปฏิบัติการได้
   3.  เข้าใจการรายงานผลความไม่แน่นอนในการวัดที่ระบุมากับใบรายงานผลการสอบเทียบและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องมี
   1.  เทคนิคทางสถิติเบื้องต้น
   2.  การใช้ Function พื้นฐานของ Excel
การประเมินผล
   1.  แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม
   2.  เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลารวมทั้งหมด
   3.  แบบทดสอบหลังฝึกอบรมและมีผลทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด
สื่อและอุปกรณ์ฝึกอบรมที่ใช้
   1.  เอกสารบรรยายขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ
   2.  แบบฝึกหัด

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร
   1.  บทนำ
   2.  นิยาม
   3.  แนวคิดพื้นฐาน
   4.  การประเมินความไม่แน่นอนของการวัดตาม Guide to the expression of Uncertainty in Measurement (GUM)
   5.  การรายงานความไม่แน่นอนในการวัด
   6.  สรุปขั้นตอนการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด
   7.  การพัฒนาโปรแกรมคำนวณผลและการประเมินผลการสอบเทียบ
   8.  การนำเอาผลการวัดพร้อมกับผลความไม่แน่นอนไปใช้งาน
   9.  แบบฝึกหัด
สิ่งที่จะได้รับหลักจาการฝึกอบรม
   1.  ใบรับรองผลการฝึกอบรม
   2.  สามารถคำนวณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
   3.  สามารถพัฒนาโปรแกรมการคำนวณค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการสอบเทียบได้

http://www.rdipt.ku.ac.th

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
   1.  หน่วยงานที่มีการใช้งานเครื่องมือวัดทุกชนิ ด
   2.  เจ้าหน้าที่ทดสอบและสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด
   3.  เจ้าหน้าที่ควบคุมและจัดการเครื่องมือวัด

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร ค่าความไม่แน่นอนในการวัดและการจัดทำโปรแกรมคำนวณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ค่าความไม่แน่นอนในการวัดและการจัดทำโปรแกรมคำนวณ, การจัดทำโปรแกรมคำนวณค่าความไม่แน่นอนในการวัด, ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด