หลักสูตร Excellent Helpdesk Workshop 2022

รหัสหลักสูตร: 51000

จำนวนคนดู 2133 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร Excellent Helpdesk Workshop 2022
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในยุคแห่งการบริการที่มีภาวะความตรึงเครียดของลูกค้า  “การบริการอย่างเข้าใจ และแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิงต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายในหรือลูกค้าภายนอกองค์กร เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการของ Helpdesk จึงเป็นทั้งผู้คอยให้ความช่วยเหลือ และรองรับอารมณืของลูกค้า

     ดังนั้น สิ่งสำคัญที่จะสร้างความเป็นเลิศให้แก่ Helpdesk นอกจากการบริการอย่างมืออาชีพ พนักงาน Helpdesk จะต้องมีความเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง มีการขั้นตอนการทำงานอย่างชาญฉลาดรวมถึงชาญฉาดไหวพริบและเทคนิคประสบการณ์ในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

     หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้า เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการยุทธวิธีและเทคนิคด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. Over view service of Helpdesk
   2. วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า (Helpdesk)
   3. คุณลักษณะเฉพาะของพนักงาน Helpdesk
   4. 7 เทคนิคบริหารและจัดการกับลูกค้าเจ้าอารมณ์
   5. Smart Thinking สุดยอดแนวคิดพิชิตใจลูกค้า
   6. Role Play สุดยอดแนวคิดพิชิตใจลูกค้า
   7. Smart Listening เทคนิคการ ฟัง และวิเคราะห์ อย่างมืออาชีพ
   8. Roleplay Smart listening
   9. Smart Speaking เทคนิคการพูดอย่างไรโดนใจลูกค้า
   10. Roleplay พูดน้อย โดนใจ ลูกค้า
   11. เรียนรู้ขั้นตอนการทำงาน Helpdesk  อย่างมืออาชีพ
   12. การรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท
   13. ศิลปะการพูดแบบฉบับ Helpdesk
   14. มารยาทในการใช้โทรศัพท์ Do and don’t
   15. Work group กับ กิจกรรม จับฉลาก โจทย์ลูกค้าเจ้าปัญหา  (ผู้เข้าอบรมสลับกลุ่มกันทำกิจกรรม ระหว่างลูกค้าและHelpdesk โดยมีวิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำ)
   16. บุคลิกภาพและการวางน้ำเสียงในการสนธนาของ Helpdesk
   17. การเจรจาต่อรอง และการประนีประนอมลูกค้า
   18. กิจกรรม “แก้ปัญหาให้ลูกค้า” เน้นการปฏิบัติอย่างเข้าใจปัญหาและให้คำตอบที่ลูกค้าพึงพอใจ
   19. Q and A
   20. สรุปเนื้อหาโดยรวมวิทยากร
2 พฤษภาคม 2561
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • ฝ่าย Helpdesk 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Excellent Helpdesk Workshop 2022
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร Excellent Helpdesk Workshop 2022, Excellent Helpdesk Workshop 2022, หลักสูตร การบริการของ Help Desk, หลักสูตร Helpdesk Workshop, หลักสูตร Helpdesk, หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาของ Help Desk

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด