กลยุทธ์การทำงานเชิงรุก สู่ความเป็นเลิศ

จำนวนคนดู 1087 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์การทำงานเชิงรุก สู่ความเป็นเลิศ
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการ/แนวความคิด

1.องค์กรปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องมีพนักงานธุรการเป็นผู้ประสานงานระหว่างทีมงานกับลูกค้า ทีมงานกับทีมงาน รวมถึงทีมงานกับผู้บริหาร เพื่อความสะดวกในการทำงานให้มีมีประสิทธิภาพขึ้น

2.ธุรการมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย แต่ไม่สามารถนำความรู้นั้นออกมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ เนื่องด้วยถูกจำกัดอยู่ด้วยเวลาและภารกิจประจำวัน

3.ธุรการวางกรอบตัวเองเพียงแค่งานซัพพอร์ท ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเพียงแค่รอคำสั่งและประสานงานตามกระบวนการเท่านั้น

4.ธุรการที่มีต้องการความก้าวหน้าสามารถนำความรู้และประสบการณ์ มาวางเป็นระบบงานและพัฒนาให้สอดคล้องนับนโยบายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.ธุรการที่เก่ง ที่ฉลาดในวันนี้สามารถเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาผู้บริหารที่ดีในอนาคตอย่างแน่นอน

6.การรู้จักตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราเก่ง เรากล้า เราไม่เก่ง เราไม่กล้า หากมองเห็น รับรู้ ยอมรับ กับสิ่งที่เกิดขึ้น เราสามารถเปลี่ยนแปลง พัฒนา ได้อย่างแน่นอน มองลึกได้ว่าเป็น “หลักแห่งการดำเนินชีวิตที่รู้ทันตัวเอง”

7.ศักยภาพทุกคนมีอยู่มากมาย ท่านหลงลืมวางไว้ที่ใด ลองทบทวน และหยิบมาใช้วันนี้


หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักการ/แนวความคิด

1.องค์กรปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องมีพนักงานธุรการเป็นผู้ประสานงานระหว่างทีมงานกับลูกค้า ทีมงานกับทีมงาน รวมถึงทีมงานกับผู้บริหาร เพื่อความสะดวกในการทำงานให้มีมีประสิทธิภาพขึ้น

2.ธุรการมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย แต่ไม่สามารถนำความรู้นั้นออกมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ เนื่องด้วยถูกจำกัดอยู่ด้วยเวลาและภารกิจประจำวัน

3.ธุรการวางกรอบตัวเองเพียงแค่งานซัพพอร์ท ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเพียงแค่รอคำสั่งและประสานงานตามกระบวนการเท่านั้น

4.ธุรการที่มีต้องการความก้าวหน้าสามารถนำความรู้และประสบการณ์ มาวางเป็นระบบงานและพัฒนาให้สอดคล้องนับนโยบายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.ธุรการที่เก่ง ที่ฉลาดในวันนี้สามารถเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาผู้บริหารที่ดีในอนาคตอย่างแน่นอน

6.การรู้จักตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราเก่ง เรากล้า เราไม่เก่ง เราไม่กล้า หากมองเห็น รับรู้ ยอมรับ กับสิ่งที่เกิดขึ้น เราสามารถเปลี่ยนแปลง พัฒนา ได้อย่างแน่นอน มองลึกได้ว่าเป็น “หลักแห่งการดำเนินชีวิตที่รู้ทันตัวเอง”

7.ศักยภาพทุกคนมีอยู่มากมาย ท่านหลงลืมวางไว้ที่ใด ลองทบทวน และหยิบมาใช้วันนี้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อถ่ายทอดแนวการทำงานเชิงรุก ให้เหมาะสมกับบุคลิก แนวคิด และสไตล์ ของผู้เข้าอบรม

2.เพื่อให้เห็นผู้เข้าอบรมได้สัมผัสถึง การรู้จัก เข้าใจ เลือก และมุ่งมั่นกับการฝึกฝน ร่วมพิสูจน์ความเป็นคนใหม่ในคนเดิม ของผู้เข้าอบรมด้วยพลังภายในตัวคุณ

3.เพื่อให้มั่นในในศักยภาพของตนเองว่าเป็นผู้ช่วยที่เยี่ยมยอดกับผู้บริหารยุคใหม่

4.เพื่อให้มั่นใจในการทำงานแบบทีมเวิร์ค เชื่อมั่นทีม เชื่อมั่นหัวหน้า เชื่อมั่นตนเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

-พนักงานทุกตำแหน่ง

-ผู้ที่มีหน้าที่ทำงานประสานงานทีมงาน

-ผู้จัดการฝ่ายงานต่างๆ

________________________________________

เนื้อหาการอบรม (COURSE OUTLINE) :

1.วัดระดับการทำงานเชิงรุกของตนเองด้วยเครื่องมือ ความคิด 360 องศา ในการทำงาน

        -ความคิดกับตนเอง

        -ความคิดกับเพื่อนร่วมงาน

        -ความคิดกับงานของคุณ

        -ความคิดกับองค์กรของคุณ

2.รู้จักความต่างของการทำงานเชิงรุกและเชิงรับ

        -ความหมายการทำงานเชิงรุก และเชิงรับ

        -ปัจจัยสำคัญแห่งการทำงานเชิงรุก

        -ทำงานเชิงรุกชีวิตดีขึ้น…จริงหรือ?

3.เปลี่ยนแปลงตัวเอง จากทัศนคติเดิม สู่มุมมองใหม่

        -วงจรการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

         -เลือกสรร สิ่งที่คุณชื่นชอบ “เป็นแบรนด์ของตัวเอง”

         -สิ่งที่สกัดกั้นการพัฒนาตัวเอง “หลุมพรางในใจ”

         -เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง ด้วยตัวเอง

4.กระบวนการพัฒนาให้เป็น…บุคคลทำงานเชิงรุก! เป็นคนใหม่ได้!

         -การทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์…คุณเลือกได้

         -เพียงคลิ๊กเปลี่ยนความคิด…สามารถพลิกชีวิตทำงานคุณได้

         -ดึงศักยภาพที่มีในตัวคุณ…พัฒนางานที่คุณรัก

         -มุ่งเป็นมืออาชีพที่รู้จริง…ยิ่งฝึกยิ่งเชี่ยวชาญ

         พัฒนากระบวนการอย่างยั่งยืนด้วยการแบ่งปัน

5.หลักการสำคัญแห่งการทำงานเชิงรุก ด้วยแนวคิดมืออาชีพ

         -ทำงานด้วยการมีเป้าหมายการทำงาน

         -จัดการวางแผนงานสอดคล้องกับเป้าหมาย

         -มุ่งมั่นทำงานตามเป้าหมายด้วยความต่อเนื่อง

         -พัฒนากระบวนสไตล์คุณเอง

6.การทำงานเชิงรุกด้วยรูปแบบทีมเวิร์คของคุณ

7.เคล็ดลับ…การเป็นบุคคลทำงานเชิงรุกอย่างเป็นเลิศ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การทำงานเชิงรุก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด