เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 65525

จำนวนคนดู 814 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
          องค์กรที่ต้องการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จนั้น จะขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์กรทั้งสิ้น และหัวหน้างานจะเป็นบุคคลสำคัญมากที่จะนำทีมงานในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดเอาไว้ ดังนั้นหัวหน้างานจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในการบริหารทีมงานและสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานเพื่อดึงความสามารถและศักยภาพของทีมงานออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และหัวหน้างานจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆของทีมงาน ให้ไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ตามที่องค์กรได้กำหนดเอาไว้

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงบทบาทและขอบเขตของหัวหน้างาน

     2. เข้าใจหลักการบริหารทีมงานและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงาน

     3. ให้มีความคิดเชิงบวกเพื่อใช้ในการบริหารและพัฒนาทักษะต่างๆแก่ทีมงาน

     4. เข้าใจถึงการสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงปัญหาและการแก้ไขในการทำงานเป็นทีม


หัวข้ออบรมสัมมนา
     แนวทางในการพัฒนาตนเองและทีมงาน

     ความเข้าใจในภาวะผู้นำทั้ง 6 แบบ (Workshop)

     ความเข้าใจลูกน้องทั้ง 4 แบบ (Workshop)

     การตั้งเป้าหมายของทีมงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร (SMART model)

     บทบาทและขอบเขตหน้าที่ของหัวหน้างาน

     กลยุทธ์ในการสร้างทีมสำหรับหัวหน้างาน

     วิเคราะห์ปัญหาที่พบบ่อยในหน่วยงาน (Workshop)

     การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อผลงานของลูกน้องไม่ถึงตามมาตรฐาน

     การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงาน

     เทคนิคและวิธีการสอนงานแก่ทีมงาน (KUSA model)

     การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

     สรุปและประเมินผลงานของทีมงาน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: จิตวิทยาการบริหาร, การบริหารทีมงาน, เทคนิคการบริหาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด