เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 65525

จำนวนคนดู 178 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          องค์กรที่ต้องการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จนั้น จะขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์กรทั้งสิ้น และหัวหน้างานจะเป็นบุคคลสำคัญมากที่จะนำทีมงานในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดเอาไว้ ดังนั้นหัวหน้างานจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในการบริหารทีมงานและสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานเพื่อดึงความสามารถและศักยภาพของทีมงานออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และหัวหน้างานจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆของทีมงาน ให้ไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ตามที่องค์กรได้กำหนดเอาไว้

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงบทบาทและขอบเขตของหัวหน้างาน

     2. เข้าใจหลักการบริหารทีมงานและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงาน

     3. ให้มีความคิดเชิงบวกเพื่อใช้ในการบริหารและพัฒนาทักษะต่างๆแก่ทีมงาน

     4. เข้าใจถึงการสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงปัญหาและการแก้ไขในการทำงานเป็นทีม


หัวข้ออบรมสัมมนา
     แนวทางในการพัฒนาตนเองและทีมงาน

     ความเข้าใจในภาวะผู้นำทั้ง 6 แบบ (Workshop)

     ความเข้าใจลูกน้องทั้ง 4 แบบ (Workshop)

     การตั้งเป้าหมายของทีมงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร (SMART model)

     บทบาทและขอบเขตหน้าที่ของหัวหน้างาน

     กลยุทธ์ในการสร้างทีมสำหรับหัวหน้างาน

     วิเคราะห์ปัญหาที่พบบ่อยในหน่วยงาน (Workshop)

     การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อผลงานของลูกน้องไม่ถึงตามมาตรฐาน

     การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงาน

     เทคนิคและวิธีการสอนงานแก่ทีมงาน (KUSA model)

     การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

     สรุปและประเมินผลงานของทีมงาน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


วิทยากร

ชาคร เกษมสันต์

การตลาด/การขาย (การขาย)

ประสบการณ์โดยตรงด้านการขายมามากกว่า 20 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้าทุกฝ่ายทุกระดับ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: จิตวิทยาการบริหาร, การบริหารทีมงาน, เทคนิคการบริหาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด