เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

หลักการวัดประสิทธิภาพและเทคนิคการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน Call Center (Principles of performance measurement and evaluation techniques for Call Center)

รหัสหลักสูตร: 65600

จำนวนคนดู 1123 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการวัดประสิทธิภาพและเทคนิคการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน Call Center (Principles of performance measurement and evaluation techniques for Call Center)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

การประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Appraisal คือ วิธีการตรวจวัดควบคุมพนักงาน ให้ทำงานตรงตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้พิจารณาศักยภาพของพนักงาน ให้ทำงานในตำแหน่งหรืองานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงเป้าหมายของบริษัท การให้รางวัล-ค่าตอบแทนของพนักงาน หรือการปฏิบัติงานให้เหมาะสมต่อไป


บทบาทของการเป็น Quality Assurance หรือ Supervisor ใน Call Center นั้น มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยบริหารจัดการงานใน Call Center ให้ประสบผลสำเร็จและมีคุณภาพ ซึ่งการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลงานในแต่ละจุดให้มีคุณภาพนั้น จะมีรายละเอียดต่างๆ มากมาย โดยจะต้องใช้เครื่องมือ เพื่อช่วยในการชี้วัดมาตรฐานการให้บริการของ Call Center ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ ซึ่งหาก Quality Assurance หรือ Supervisor ละเลยมองข้ามรายละเอียดในการตรวจสอบ ก็จะส่งผลทำให้การบริการ Call Center ไม่ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งหากเราได้เรียนรู้ รวมถึงให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพ และการวัดมาตรฐานการบริการของ Call Center อย่างถ่องแท้แล้ว การบริการก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


หลักสูตร “หลักการวัดประสิทธิภาพและเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน Call Center” (Principles of performance measurement and evaluation techniques for Call Center) จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ Manager, Supervisor, Quality Assurance ได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐานการให้บริการ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การควบคุมงาน การวัดคุณภาพ การวิเคราะห์และประเมินผล รวมทั้งรายละเอียดในการตรวจสอบ เพื่อพัฒนาการบริการของ Call Center ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการและการบริหารงาน Call Center

2. เพื่อทราบถึงวิธีการควบคุมคุณภาพ และการวัดมาตรฐานการบริการของ Call Center

3. เพื่อปรับระดับคุณภาพการให้บริการ Call Center ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรหัวข้ออบรมสัมมนา
•วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพงานบริการ Call Center

•การกำหนดนโยบายการประเมิน และ KPI

•การเตรียมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่างๆ

•ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

•ตัวอย่างการประเมินผล

•Workshop : หัวข้อที่ใช้ในการสื่อสาร..เรื่องผลการทำงาน

•ปัญหายุ่งยากในการสื่อสารกับผู้ถูกประเมิน..เรื่องผลการปฏิบัติงาน

•ข้อผิดพลาดทั่วไปในการประเมิน

•การประเมินศักยภาพผู้ให้บริการ (Agent)

•Case Study : ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลพนักงาน Call Center

•Best Practice : การวางแผนพัฒนาทีมงาน และการจัดการฝึกอบรม Call Center ที่มีประสิทธิภาพ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน Call Center
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร หลักการวัดประสิทธิภาพและเทคนิคการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน Call Center (Principles of performance measurement and evaluation techniques for Call Center)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม call center, อบรมคอลเซนเตอร์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด