สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

รหัสหลักสูตร: 65666

จำนวนคนดู 1117 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 5 สิงหาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 6 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 17 สิงหาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 18 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 19 สิงหาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 20 วัน


รอบที่

4

วันที่จัดงาน 24 สิงหาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 25 วัน


รอบที่

5

วันที่จัดงาน 26 สิงหาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 27 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

   ขอเชิญ SME ไทยเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด ทั่วประเทศภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายอาเซียน+8 ปีงบประมาณ 2564 และผู้ประกอบการ SME ไทย ที่สนใจส่งออกสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม การเกษตรและการเกษตรแปรรูป เครื่องสำอาง สมุนไพร สปา สินค้าเพื่อสุขภาพ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
   ขอเชิญ SME ไทยเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด ทั่วประเทศภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายอาเซียน+8 ปีงบประมาณ 2564


กิจกรรมสัมมนาเจรจาธุรกิจ

 1.นครราชสีมา วันที่ 20 ก.ค 2564

 2.อุดรธานี วันที่ 22 ก.ค 2564

 3.เชียงใหม่ วันที่ 30 ก.ค 2564

 4.พิษณุโลก วันที่ 5 ส.ค 2564

 5.สุราษฏร์ธานี วันที่ 17 ส.ค 2564

 6.สงขลา วันที่ 19 ส.ค 2564

 7.นนทบุรี วันที่ 24 ส.ค 2564

 8.กรุงเทพฯ วันที่ 26 ส.ค 2564


ในงานมี 2 กิจกรรมหลัก คือ

   1) การสัมมนาให้ความรู้ช่องทางการค้าการลงทุน

   2) การเจรจาธุรกิจกับ Buyer 4 ประเทศ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา


วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ -

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้ประกอบการ

 1.เป็นผู้ประกอบการ SME ไทย

        -เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

        -เป็นบุคคลธรรมดาที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนกับส่วนราชการ เช่น วิสาหกิจชุมชน

 2.เป็นสมาชิก สสว. หรืออยู่ระหว่างการสมัครสมาชิก

 3.เป็นผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกสินค้า ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม การเกษตร และการเกษตรแปรรูป เครื่องสำอาง สมุนไพร สปา สุขภาพ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าและแฟชั่น เครื่องประดับ


โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สสว.และ ISMED
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :082 450 2623, 086-530-0663, 065-689-2959
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน, อบรมเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด