การบริหารงาน Lean and Six Sigma เพื่อเพิ่มประสิทธิของงาน

รหัสหลักสูตร: 65747

จำนวนคนดู 2173 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารงาน Lean and Six Sigma เพื่อเพิ่มประสิทธิของงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กึ่งงานที่ปรึกษา " หลักสูตร การบริหารงาน Lean and Six Sigma เพื่อเพิ่มประสิทธิของงาน "

หลักการและเหตุผล (Introduction)

      Lean and Six Sigma มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพงาน มุ่งเน้นเข้าไปจัดการความสูญเสียต่าง ๆ และความผันแปรต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน เพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที (Just In Time) และมีคุณภาพ (Quality) หลายองค์กรได้นำหลักการมาบริหารเพื่อดลความสูญเปล่าในทุก Process ในการบริหารงาน เพื่อให้สามารถปรับตัวและตอบสนองความต้องของลูกค้าได้ Lean เป็นการใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้น้อยลง และสร้างผลลัพธ์ของงานให้มากกว่าเดิม ถ้าเปรียบเทียบตัวคนก็คือร่างกายคนต้องสมส่วนปราศจากไขมันส่วนเกินมีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานได้รวดเร็วมีความกระฉับกระเฉง แต่มีความต้องการเหมือนกันที่จะลดต้นทุนในการผลิตสินค้าให้ลดต่ำลงมากที่สุด เป็นปัญหาโดยตรงเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) หรือระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in time Manufacturing System) ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะการ มีความสูญเปล่าในระบบการผลิตอย่างมาก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศมีศักยภาพเชิงแข่งขันต่ำกว่าคู่แข่ง ดังนั้นจึงได้สร้างเทคนิค Lean Manufacturing Kaizen ที่เป็นการบูรณาการจุดเด่นของ Lean (ค้นหาและลดความสูญเปล่า) การปรับปรุงงานอย่างง่าย ๆ ด้วยแนวคิด Kaizen แบบญี่ปุ่น กับระบบการผลิตแบบทันเวลา ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรซึ่งจะช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศมีผลิตภาพด้านการผลิตที่สูงขึ้น โดยสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ส่งมอบทันเวลา ด้วยต้นทุนการผลิตต่ำ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดภายในและภายนอกประเทศได้ ทั้งนี้ยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์ (Objective )

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการบริหารงานแบบ Lean and Six Sigma

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการ การนำ Lean and Six Sigma ไปประยุกต์ใช้ในหน้างาน

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคของ Lean เพื่อไปปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิผล

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

   1. ความสำคัญของ Lean and Six Sigma

   2. กรอบแนวคิด Lean Management (DMAIC)

   3. แนวทางการคิดแบบลีน (Lean Thinking)

   4. ทำไมต้องใช้ Lean?

   5. สร้างความเข้าใจคุณภาพงาน Cost, Quality และ Time

   6. ปัจจัยสำคัญของการทำ Lean ผลิตให้พอดี ไม่มีของเสีย ลื่นไหลไม่ติดขัด

   7. การลดความสูญเปล่าตามหลัก 3 M

          - Muda -7 Waste

          - Muri – ทำอะไรเกินกำลัง

          - Mura – ปัญหาจากการวางแผนงานที่ผิดพลาด

   8. การนำ Learn ไปประยุกต์ใช้กระบวนการทำงาน

   9. การปรับปรุงการทำงานด้วยหลัก “ECRS”

   10. สุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

      - 9.00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

      - การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารงาน Lean and Six Sigma เพื่อเพิ่มประสิทธิของงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงาน Lean and Six Sigma

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด