เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

หลักสูตรอบรม Online กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2564

รหัสหลักสูตร: 65821

จำนวนคนดู 944 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
        ขอเชิญหลักสูตรอบรม Online กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2564


ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เข้าร่วมอบรม Onine หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ผ่านระบบ Zoom Video Conference โดยมีระยะเวลาในการอบรมและฝึกปฏิบัติ 2 วัน


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Power BI
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ Microsoft Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล สร้าง Dashboard และสร้างรายงานต่าง ๆ ได้


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ขอเชิญหลักสูตรอบรม Online กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เข้าร่วมอบรม Onine หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ผ่านระบบ Zoom Video Conference โดยมีระยะเวลาในการอบรมและฝึกปฏิบัติ 2 วัน

หัวข้ออบรม

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
  2. เป็นเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดและช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ
  3. พัฒนาแผนงานและกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อรองรับการแข่งขัน

มีการจัดอบรม Online 2 รุ่น

   - อบรม Onine รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom

   - อบรม Onine รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: ศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี, กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด