หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุจากการทำงาน

รหัสหลักสูตร: 66953

จำนวนคนดู 1046 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุจากการทำงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง การทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ จากการทำงานกับลูกจ้าง แต่ในบางครั้งอุบัติเหตุจากการทำงาน ก็สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีปัจจัยหลายๆ แต่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารด้านความปลอดภัยที่ดี ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ ซึ่งการควบคุมที่ดีนั้นต้องมีการค้นหาสาเหตุและกำหนดวิธีการแก้ไขที่ตรงประเด็นและถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่ในบางครั้ง การสอบสวนอุบัติเหตุที่ไม่เพียงพอ หรือไม่ถูกต้องตามหลักจะทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือตรงประเด็นอย่างเดียงพอ ซึ่งส่งผลต่อการวางมาตรการป้องกันหรือแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำได้ในอนาคต จากเหตุผลดังกล่าว ทางสถาบันฝึกอบรม จึงจัดทำหลักสูตรการอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุจากการทำงาน”เพื่อให้สถานประกอบกิจการที่สนใจเข้ารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อหามาตรการป้องกันได้อย่างถูกต้องและนำข้อมูลไปพัฒนาการบริหารความปลอดภัยขององค์กรต่อไป


วัตถุประสงค์

    1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงทฤษฎีของการเกิดอุบัติเหตุอย่างถูกต้อง

    2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบสวนอุบัติเหตุจากการทำงานที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างได้อย่างถูกวิธี


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ทฤษฎีพื้นฐานความปลอดภัยในการทำงาน

2.อุบัติเหตุจากการทำงานและสาเหตุ

3.เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ

4.การกำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

    • ทฤษฎีพื้นฐาน

    • อุบัติเหตุและสาเหตุ

    • การสอบสวนอุบัติเหตุ

    • กิจกรรม Workshop


ลักษณะการเรียนรู้

    1. เน้นการเรียนรู้แบบถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)

    2. Work shop / Case Study

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    1.ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงทฤษฎีของการเกิดอุบัติเหตุอย่างถูกต้อง

    2.ผู้เข้าอบรมสามารถสอบสวนอุบัติเหตุจากการทำงานที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างได้อย่างถูกวิธี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไปของสถานประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุจากการทำงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทฤษฎีพื้นฐาน, การสอบสวนอุบัติเหตุ, การกำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti