ISO 28000 Security Management System for the Supply Chain

รหัสหลักสูตร: 66362

จำนวนคนดู 1068 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ISO 28000 Security Management System for the Supply Chain
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ISO 28000 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดข้อกำหนดของระบบการจัดการความปลอดภัยของ โซ่อุปทาน และจัดเตรียมรูปแบบการจัดการให้กับองค์กรที่ต้องการนำระบบนี้ไปใช้ มีจุดมุ่งหมายในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดกิจกรรมขององค์กรด้านความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานภายใต้ระบบเดียวกับระบบการจัดการอื่นๆ

     มาตรฐานนี้เป็นแนวทางสำหรับองค์กรในการกำหนดนำไปปฏิบัติดูแลรักษา และปรับปรุงระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงประเด็นทางด้านการรักษาความปลอดภัย (Security aspects) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยให้กับห่วงโซ่อุปทาน ป้องกันบุคลากร สินค้า โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ รวมถึงการขนส่ง การป้องกันอุบัติเหตุและการป้องกันผลกระทบที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นองค์กรที่นำไปใช้มาตรฐานนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรทุกขนาดตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรระดับข้ามชาติ ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ การจัดเก็บสินค้าหรือการขนส่งในแต่ละช่วงของการผลิตหรือห่วงโซ่อุปทาน

วัตถุประสงค์
     เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในโซ่อุปทาน รวมไปถึง
สามารถนำข้อกำหนดไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม
   1. ข้อกำหนดทั่วไป
   2. นโยบายการจัดการความปลอดภัย
   3. การประเมินและการวางแผนความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
   4. การดำเนินการและการดำเนินการ
   5. การตรวจสอบและการดำเนินการแก้ไข
   6. การทบทวนฝ่ายบริหารและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
วิธีการสอน
   -  บรรยาย

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  ผู้จัดการหัวหน้างานพนักงานผู้เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ISO 28000 Security Management System for the Supply Chain
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ISO 28000 Security Management System, Security Management System for the Supply Chain

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด