หลักสูตรอบรม การเพิ่มคุณค่าการสื่อสาร เพื่อสร้างแรงจูงใจผู้อื่น

รหัสหลักสูตร: 66366

จำนวนคนดู 693 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม การเพิ่มคุณค่าการสื่อสาร เพื่อสร้างแรงจูงใจผู้อื่น
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

     ปัจจุบันหลายองค์กรมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อทำให้องค์กรมีความได้เปรียบคู่แข่ง อาทิ ด้านสินค้า ด้านการผลิต ด้านการบริการ ทว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยทักษะด้านการสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ นับว่าเป็นโจทย์ท้าทายมากสำหรับองค์กรที่ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่บุคลากรยังขาดทักษะด้านการสื่อสารสาเหตุจากการยิดติดกับพฤติกรรมเดิมๆ และไม่มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ปลูกฝังในตัวเอง จึงส่งผลให้การทำงานเกิดความผิดพลาด อีกทั้งยังกระทบต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร 

     หลักสูตร การเพิ่มคุณค่าการสื่อสาร เพื่อสร้างแรงจูงใจผู้อื่น มุ้งเน้นพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติที่เหมาะสมต่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้เทคนิคการเพิ่มคุณค่าการสื่อสาร เรียนรู้รูปแบบการสื่อสารที่ใช้ภายในองค์กร เทคนิคการใช้ส่วนผสมการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์และเทคนิคการปรับตัวด้านการสื่อสารให้เมาะสมกับบุคคลที่สนทนาด้วย เพื่อสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่ดี เพื่อลดความขัดแย้งและความสับสนในการทำงาน

วัตถุประสงค์  (Objective )
   1. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้หลักการสื่อสาร และความสำคัญของการสื่อสารภายในองค์กร
   2. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิคและวิธีการการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างด้านพฤติกรรมการสื่อสารขอมนุษย์ได้ถูกต้อง
   4. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ วิธีการ และเทคนิคด้านการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
   - การบรรยาย  40%
   - กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
   - กรณีศึกษา 10%

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. สร้างความตระหนักในการเรียนรู้ร่วมกัน
   2. ปรับเปลี่ยน Mind ด้านการสื่อสาร
   3. กับดักที่สำคัญของการสื่อสาร
   4. ความแตกต่างระหว่างการสื่อสารกับการส่งสาร
   5. หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รู้-เข้า-เรียน-สร้าง
   6. เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้การสื่อสารด้วยหลัก 2Con
   7. เรียนรู้ความต้องการของมนุษย์ 5 Level
   8. เรียนรู้ความแตกต่างของมนุษย์
   9. วัตถุประสงค์ของการสื่อสารภายในองค์กร
   10. เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ
   11. เทคนิคสร้างพลังการสื่อสารให้ตนเองด้วยหลัก 5ป
   12. เทคนิคการสร้างพลังการสื่อสารให้ผู้อื่นด้วยหลัก VUCA
   13. สร้างความตระหนักด้านการสื่อสารภายในองค์กร
   14. สรุป / ถาม-ตอบ
Workshop1 : Change Your Mind
Workshop2 : Analyze Communication Traps
Workshop3 : Analyze Human Behavior
Workshop4 : Break the wall
Workshop5 : Mr. Growth Mindset

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
   - บุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเอง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม การเพิ่มคุณค่าการสื่อสาร เพื่อสร้างแรงจูงใจผู้อื่น
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเพิ่มคุณค่าการสื่อสาร เพื่อสร้างแรงจูงใจผู้อื่น, การเพิ่มคุณค่าการสื่อสาร เพื่อสร้างแรงจูงใจผู้อื่น

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด