การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสัมพันธ์ภายในองค์กร (Effective Communication for Relationships within the Organization)

รหัสหลักสูตร: 66595

จำนวนคนดู 866 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสัมพันธ์ภายในองค์กร (Effective Communication for Relationships within the Organization)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การทำงานร่วมกันภายในองค์กรการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน เพราะหากทุกคนทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งยังส่งผลต่อบุคคลภายนอกในการสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างมาก และเพื่อลดข้อผิดพลาดในการประสานงานกัน
     หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสัมพันธ์ภายในองค์กร มุ่งเน้นเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างการสื่อสารและการส่งสาร ข้อดี-ข้อเสีย ประเภทของการสื่อสารภายในองค์กรและเรียนรู้เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการสื่อสาร เทคนิคการสร้างมูลค่าให้สารที่จะสื่อ อีกทั้งเทคนิคการป้องกันและวิธีแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบุคคลภายนอกองค์กร และเพื่อสร้างความสำเร็จในงานตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้
วัตถุประสงค์  (Objective)
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่าง การสื่อสารและการส่งสารอย่างถูกต้อง
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และสามารถวิเคราะห์ ข้อดี-ข้อเสีย การสื่อสารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถวางแผนป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
   4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคด้านการสื่อสารไปปรับใช้ภายในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1.  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
            -    เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้
            -    สร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ร่วมกัน
            -    ปรับ Mindset เกี่ยวกับการสื่อสาร
            -    การดึงศักยภาพผู้เข้าอบรมจากตั้งคำถาม
            -    เทคนิคการสร้างหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
            -    เรียนรู้รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร
 Workshop  วิเคราะห์ ข้อดี-ข้อเสีย รูปแบบของการสื่อสารแต่ละประเภท
            -    เทคนิคการสร้างมูลค่าการสื่อสาร
            -    เทคนิคการสื่อสารโดยใช้หลัก SMCRF + 5W
            -    การเสริมสร้างทักษะและบุคลิกภาพที่ดีในการสื่อสาร
            -    ส่วนผสมในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 Workshop  ฝึกการใช้ส่วนผสมของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
   2.  การสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
            -    หลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ 360 องศา
            -    เรียนรู้ความต้องการของมนุษย์ 5 STEP
            -    เทคนิคสร้างความเข้าใจความแตกต่างของมนุษย์ 3 อย่า
            -    เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ด้วย 6 STEP
            -    5 เคล็ดลับการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
            -    การสร้างสุดยอด TEAMWORK ด้วย 5 KEY
 Workshop การสื่อสารและการประสานงานแบบมืออาชีพ
   3.  สรุปเนื้อหาอบรม
            -    ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
            -    วิธีป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการสื่อสาร
            -    สร้างความตระหนักด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
            -    ถาม-ตอบ
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
            -    การบรรยาย  40%
            -    กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
            -    กรณีศึกษา 10%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
-    ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสัมพันธ์ภายในองค์กร (Effective Communication for Relationships within the Organization)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสัมพันธ์, เพื่อความสัมพันธ์ภายในองค์กร, Effective Communication for Relationships, Relationships within the Organization

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต