การพูดในที่สาธารณะและการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วยสไตล์ “การเล่าเรื่องแบบ Master of storytelling ”

รหัสหลักสูตร: 66625

จำนวนคนดู 811 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การพูดในที่สาธารณะและการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วยสไตล์ “การเล่าเรื่องแบบ  Master of storytelling ”
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
   การเล่าเรื่องเป็นรูปแบบส่วนหนึ่งของข้อมูลรวมการถ่ายทอดความรู้ที่ทุกคนใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันทุกคนทำหน้าที่เป็นทั้งผู้เล่าเรื่องและผู้ฟังโดยมีถ่ายทอดผ่านตัวกลางต่าง ๆ แม้ในขณะที่เรานอนหลับเรื่องราวบางเรื่องก็ปรากฏขึ้นในความฝัน ผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงการใช้พลังเพื่อการเล่าเรื่องในสนับสนุนธุรกิจของคุณ
   หลักสูตรการฝึกอบรมหัวข้อนี้จะส่งเสริมให้ พนักงานของคุณ บรรลุเป้าหมายในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเล่าเรื่องตลอดจนวิธีการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วยการเล่าเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการถ่ายโอนถ่ายข้อมูลโดยตรงโดยตรง บางคนใช้สติปัญญาในการตัดสินใจในขณะที่การเล่าเรื่องจะกระตุ้นจินตนาการและสัมผัสความรู้สึกของผู้ชม นั่นทำให้การเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงและจูงใจผู้คน การเล่าเรื่องจะช่วยให้คุณสามารถถ่ายทอดเรื่องราวทางธุรกิจของคุณเพื่อให้น่าสนใจและมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยการสื่อสารกับความรู้สึกของลูกค้าที่แท้จริง
เราจะเสริมสร้างทักษะและความมั่นใจให้กับคุณในการใช้พลังแห่งการเล่าเรื่องเพื่อทำธุรกิจ ด้วยความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวที่ลึกซึ้งน่าเชื่อถือ และน่าจดจำคุณจะสามารถครองใจผู้ฟังทุกระดับให้เชื่อมั่นในตัวคุณ คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่าเรื่องไม่ว่าจะพูดหรือนำเสนอในที่สาธารณะ หลักสูตรอื่น ๆ ที่คุณเคยเรียนอาจช่วยคุณสร้างเรื่องราวได้ แต่เรื่องราวเหล่านั้นอาจไม่ตรงกับบุคลิกและบริบทในงานของคุณ รวมถึงไม่มีโอกาสให้คุณได้ลองถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้ฟังได้รับฟังในสถานการณ์จริง.
   หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อขจัดข้อบกพร่องเหล่านั้น เป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านการถ่ายทอดและนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างอิทธิพลต่อผู้ฟังและสร้างความมั่นใจให้คุณนำไปปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
   1.  เพื่อระบุข้อบกพร่องในการนำเสนอและวิธีการป้องกัน
   2.  ระบุความสำคัญและความสนใจของผู้ชมแต่ละประเภท
   3.  เพื่อให้สามารถเลือกข้อความหรือเรื่องราวที่น่าสนใจและมีส่วนร่วม
   4.  เพื่อเรียนรู้วิธีการสื่อสารเรื่องราวที่น่าสนใจและเข้าถึงความรู้สึกของผู้ฟังโดยตรง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรมสัมมนา
   ช่วงเช้า  09.00 - 16.00 ( เรียนรู้ ทฤษฎี และหลักปฏิบัติ เพื่อค้นหาจุดเด่น และพัฒนาจุดด้อย ต่อยอดสู่การพัฒนาที่แท่จริง )
OVERVIEW
   1.    กฎแห่งพลังการของการเล่าเรื่อง Master of storytelling (แชร์ประสบการณ์จากวิทยากร บอกเล่าถึง เทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง )
   2.    กิจกรรม ค้นหาความสามารถที่แท้จริงในตัวของคุณด้วย Personal Swot Analysis (เป็นกิจกรรมด้านจิตวิทยาที่ช่วยค้นหาจุดด้อยในตัวคุณ และนำจุดด้อยที่ค้นพบปรับใหม่ให้เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจในการเป็นนักนำเสนอหรือนักพูด)

   3.    Perspective  มุมมองและทัศนคติในการปรับใช้ เมื่อต้องเข้าสังคม และพบปะกับบุคคลที่คิดต่าง ในมิติต่าง ๆ

ปรับบุคลิกภาพสู่การเป็นนักพูดอย่างมืออาชีพ

   1.  ปรับบุคลิกภาพสู่การเป็นนักพูดในแบบฉบับของคุณในรูปแบบสากล กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการเป็นนำพูดนักนำเสนอที่มีเสน่ห์
   2.  Eyes communication
            - เรียนรู้การสื่อสารด้วยสายตา และพัฒนาต่อยอดสู่การปรับใช้ในรูปแบบจิตวิทยา ในการสื่อสารทางธุรกิจ และการนำเสนอที่ดึงดูดใจผู้ฟัง
   3.  Body communication
            - การสื่อสารทางร่างการ เช่นการ เดิน ยืน นั่ง หรือแม้กระทั่งการใช้ภาษามือที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ
   4.  Smart thinking
            - ระบบความคิดเป็นส่วนสำคัญของการบวนการสื่อสารทางการ ฝึกใช้หลุมพรางทางความคิดเพื่อปิดบังความรู้สึกบางอย่างที่เราต้องการซ่อนเอาไว้ ไม่ให้ใครรู้แบบนักสื่อสารมืออาชีพ
   5.  Smart Speaking
            - การพูดเป็นสิ่งสำคัญของการสื่อสาร หากการฝึกทุกการบวนการเช่น ความคิด การสื่อสารด้วยตาดีแล้ว การสื่อสารด้วยเสียงหรือศิลปะวาจา ก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการสร้างเสน่ห์มัดใจในทุก ๆ มุมมอง
   6.  Smart Listening
            - นักธุรกิจ นักบริการ นักเจรจาต่อรองที่ดี มักมีการใช้กลยุทธ์นี้ฝึกใช้คำถามปลายเปิด เพื่อการพูดหรือนำเสนอแบบ 2 way communication
จากประสบการณ์สู่การเรียนรู้ที่รวดเร็ว ด้วยทางลัดสู่ความสำเร็จการเป็นนักนำเสนอที่ดี
   1.  วิธีจัดโครงสร้างเรื่องราว
   2.  การนำเสนอแบบไดนามิก
   3.  องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง
   4.  หลักการตอบคำถามในกรณีต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ
   5.  เทคนิคการสร้างสมาธิและการโน้มน้าวใจในรูปแบบต่าง ๆ
   ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00
** การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการฝึกฝนและการนำเสนอแนะนำเทคนิคพิเศษจากวิทยากรในรูปแบบ Mentoring Style **
   1.  กลวิธีการสร้าง PowerPoint ที่เป็นเลิศ
   2.  การสร้างการเล่าเรื่องเป็นกลุ่ม
   3.  การนำเสนอกลุ่ม (จับฉลากเพื่อรับโจทย์ในรูปแบบต่าง ๆ)
   4.  การสร้างข้อความที่น่าสนใจ
   5.  บทวิจารณ์อิสระ
   6.  ถาม – ตอบ
   7.  พี่เลี้ยงแนะนำแต่ละกลุ่มแบบเข้าถึง เพื่อการเข้าใจ และนำไปใช้ที่ง่ายขึ้น)
   8.  สรุปเนื้อหาและกิจกรรมทั้งหมด

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.  วิทยากรสาธารณะ
2.  ผู้นำเสนอ
3.  ครูผู้สอน
4.  ผู้ฝึกสอน
5.  ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
6.  ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย
7.  หัวหน้าทีม
8.  ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
9.  ผู้นำทางวิชาการ
10.   ผู้บริหาร
11.  ผู้ประกอบการ
12.  นักเรียน
13.  ใครก็ตามที่ต้องการสูตรสำหรับการเล่าเรื่องที่น่าทึ่ง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การพูดในที่สาธารณะและการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วยสไตล์ “การเล่าเรื่องแบบ Master of storytelling ”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพูดในที่สาธารณะและการนำเสนออย่างมืออาชีพ, การเล่าเรื่องแบบ Master of storytelling

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด