เทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพ (The Coaching and Mentoring Techniques)

รหัสหลักสูตร: 66667

จำนวนคนดู 1049 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพ (The Coaching and Mentoring Techniques)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

  โลกแห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนเข้าถึงง่ายขึ้น ข่าวสารที่เข้าถึงพนักงานจึงไม่ได้ถูกคัดกรองคุณภาพอย่างดีนัก ด้วยเหตุนี้องค์กรที่มุ่งหวังผลกำไรทางธุรกิจ จึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการเรียนรู้รูปแบบเดิม ๆ ให้เปลี่ยนเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ที่มีทั้งบุคลากรที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดงาน จากพี่สู่น้อง อย่างมีประสิทธิภาพ


  การสอนงานเป็นหน้าที่โดยตรงของหัวหน้างานที่จะต้องสอนงานลูกน้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมาย การสอนงานให้ลูกน้องเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน และลูกน้องมีความพร้อมและเต็มใจที่จะทำงานนั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะกระทำได้ง่ายนัก เพราะนอกจากหัวหน้างานจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่สอนแล้ว ยังจะต้องรู้กระบวนการในการสอนงานที่ถูกต้อง มีเทคนิคในการสอนงาน มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงในงาน การแนะนำงาน ในรูปแบบต่างๆที่ดี เพื่อให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละคนซึ่งมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน อีกทั้งหัวหน้างานจะต้องสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของลูกน้องได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการเรียนรู้นั้นมาวิเคราะห์ปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพที่สุด


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module :1 ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน

 • สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนงาน
 • What is a coaching and Mentoring technique
 • ความเหมือนและความต่างของการสอนงาน
 • T.C.M.C Analysis
 • หลักการของ a Coaching & Mentoring
 • Coaching and training technique
 • องค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อสอนงาน
 • GROW Model for Coaching
 • SOAP Technique in Coaching
 • Workshop: กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง


Module :2 เทคนิคการสอนและการเตรียมความพร้อมในการสอน

 • เทคนิค Teaching ให้เข้าใจง่าย
 • เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตาม
 • เทคนิคการ Coaching ให้มองเป็นประโยชน์
 • เทคนิค Mentoring สอนให้ได้ทั้งงานและใจ
 • สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้สอน
 • บุคลิกภาพของผู้สอนงาน

   กรณีศึกษา: คุณเลือกใช้เทคนิคการสอนงานแบบใด?

 สอนงานอย่างไร ให้ได้ทั้งงานและความเต็มใจ

  หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้อื่น

  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ

  Workshop: ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน


Module :3 จิตวิทยาและการสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้อง

 • D.I.S.C กับการสำรวจบุคลิกภาพและความพร้อมก่อนสอนงาน
 • Dominance Checklist
 • Influence Checklist
 • Steadiness Checklist
 • Compliance Checklist
 • ประโยชน์ของ DISC Model คืออะไร
 • วิเคราะห์ ความฉลาดทางอารมณ์ของคุณ Boss or Leader?


Module :4 ฝึกฝนลงมือทำและคำแนะนำจากผู้สอน

 • รับโจทย์ตามความสามารถของแต่ละบุคคลในการทดลองซ้อมสอนงานจริง
 • โดยใช้องค์ประกอบให้ครบ
 • กำหนดหัวข้อสอนงาน
 • กำหนดสาเหตุและปัญหา
 • วัตถุประสงค์
 • วิธีการสอนงาน
 • และการติดตามผลประเมินหลังการสอน
 • สรุปคะแนน และเนื้อหาโดยรวม


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน, วิทยากรในองค์กร, วิทยากรภายใน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพ (The Coaching and Mentoring Techniques)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการสอนงาน, อบรม สอนงาน, อบรมโค้ชชิ่ง, coaching

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!