ฝึกอบรมฟรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รับสมัครฝึกอาชีพ

รหัสหลักสูตร: 66736

จำนวนคนดู 154 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
ผู้มีบัตรสวัสดิการรัฐ 10 สาขาอาชีพ ฝึก 30 ชม.

1.บาริสต้ามืออาชีพ

2.ผู้ประกอบอาหารไทย

3.ช่างแต่งผมบุรุษ

4.การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์

5.การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป

6.ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

7.การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์

8.การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

9.การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์

10.การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. บาริสต้ามืออาชีพ
  2. ผู้ประกอบอาหารไทย
  3. ช่างแต่งผมบุรุษ
  4. การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์
  5. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป
  6. ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
  7. การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์
  8. การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
  9. การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
  10. การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมฟรี, สัมมนาฟรี, ฝีมือแรงงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด