หลักสูตรอบรม การบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ

รหัสหลักสูตร: 66776

จำนวนคนดู 786 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม การบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          การประกอบธุรกิจในทุกธุรกิจ ไม่ได้เพียงแต่เรียนรู้ว่าขายได้เท่าไหร่ มีลูกค้ามากน้อยเพียงใด แต่สิ่งหนึ่งผู้ประกอบการไม่ควรละเลยที่จะเรียนรู้ คือ เรื่องระบบบัญชี การมีรายได้ ค่าใช้จ่าย ซึ่งเหล่านี้จะต้องมีการจัดการที่ดี หากไร้ซึ่งการบันทึกบัญชีที่ถูกหลัก การจ่ายภาษีที่ถูกต้อง เพราะจริงๆแล้ว ผู้ประกอบธรกิจจะเข้าใจว่า การได้มาซึ่งผลกำไรมักจะมาจากการขายสินค้าและบริการ แต่หารู้ไม่ว่า หากมีการบริหารจัดการที่ดีในเรื่องระบบบัญชี ระบบการเบิก-จ่ายที่ถูกต้อง การวางแผนชำระภาษีที่ดี ก็จะสามารถสร้างผลกำไรได้จากการบริหารได้เช่นกัน

รูปแบบการเรียนรู้

          การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการเรียนรู้

          1.เรียนรู้ความหมายของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ความหมายของเดบิตและเครดิต

          2. เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเพื่อบันทึกบัญชีผ่านเข้าสมุดรายวันเล่มต่างๆผ่านเข้าบัญชีแยกประเภทจนถึงนำตัวเลขไปใส่ในงบกำไรขาดทุน งบดุล เรียนรู้การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย การจัดทำภ.ง.ด.3 และ 53 การจัดทำรายงานภาษีซื้อ การจัดทำรายงานภาษีขาย การจัดภ.พ.30

          3.เรียนรู้วิธีการแนบเอกสาร จัดเก็บแฟ้มเอกสารต่างๆ

          4. โครงสร้างทางบัญชี สำหรับการประยุกต์ใช้กับโปรแกรมการทำเอกสารหลักฐานเอกสาร การเบิก จ่าย ในระบบ Prosoft Ibiz & Flow Account

เรียนรู้ระบบการจัดวางระบบบัญชีตั้งแต่ระบบจัดซื้อ ระบบเจ้าหนี้ ระบบเงินทดรองจ่าย ระบบเงินสดย่อย ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร ระบบสินค้าคงคลัง ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีและสิ้นรอบปีบัญชี

          5. เรียนรู้ด้านกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี ไม่ใช่อาศัยความเคยชินเหมือนที่ผ่านมา เรียนรู้กฎหมายระเบียบและ Rulingใหม่ๆที่สรรพากรออกมา คำสั่งกรมสรรพากรที่ทุกองค์กรต้องปฏิบัติตาม เช่น เรียนรู้การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เรียนรู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายต้องห้ามประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน

          6. เรียนรู้การจับผิด ภ.ง.ด.50 สรรพากรจับผิดจุดไหนบ้าง

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานความรู้บัญชีมาก่อนเลย แต่เห็นความสำคัญกับการจัดทำบัญชีเพื่อไม่ให้ถูกสรรพากรมาประเมินในภายหลัง ปัญหาหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจประสบคือเรียนบัญชีไม่รู้เรื่อง เข้าใจยาก ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจุดใดก่อนหลัง หรือหาที่เรียนแล้วแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องหรือนำไปใช้งานไม่ได้จริง ทางสถาบันจึงได้จัดหลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ลำดับขั้นตอนการทำบัญชีว่าควรจะเริ่มต้นจุดใดก่อนหลัง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างง่ายๆ เข้าใจเร็ว ไม่เบื่อหน่าย ที่สำคัญไม่ต้องถูกสรรพากรประเมินในภายหลัง ผู้เข้าอบรมจะพบว่าสิ่งที่ท่านได้จากการอบรมครั้งนี้ได้มากกว่าที่คิด ทั้งนี้เพราะท่านจะสามารถจัดวางระบบบัญชีให้กับองค์กรของท่านได้เอง การวางระบบบัญชีที่ดีจะป้องกันการทุจริตได้ และทำให้การทำงานมีความคล่องตัวได้มากขึ้น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม การบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม การบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ, อบรมออนไลน์, อบรม สัมมนา 2566, อบรมหลักสูตร 2566, Online training, อบรม 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด