หลักสูตร สุขกับงานด้วยการเจริญสติ

รหัสหลักสูตร: 67325

จำนวนคนดู 358 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร สุขกับงานด้วยการเจริญสติ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

พนักงานทุกคนควรมีบทบาทในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จมีการปฏิบัติงานที่มีพลังมีชีวิตชีวาตั้งใจ ขยันขันแข็งเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น แต่ในความเป็นจริงทุกองค์กรยังมีพนักงานบางส่วนที่ปฏิบัติงานอย่างไม่ตั้งใจสร้างผลงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และยังอาจแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเฉื่อยชาไม่สนใจว่าผลงานจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างใด ด้วยเหตุที่พฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้นจากจิตสำนึกของตัวพนักงานนั้นเองและจากแรงจูงใจภายนอกรวมไปถึงการได้รับอิทธิพลจากสภาพการณ์ต่างๆขององค์การทั้งทางกายภาพและสังคมหากเราสามารถสรรสร้างปัจจัยเหล่านี้ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจก่อให้เกิดปัญญาที่งดงามสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรมก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กรโดยรวมการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้นบุคลากรต้องได้รับการเรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดที่ถูกต้องในการทำงานปรับทัศนคติให้เป็นเชิงบวกสามารถนำสิ่งที่รู้และเข้าใจมาใช้ในการทำงานได้เต็มศักยภาพของแต่ละคน

            จึงได้พัฒนาหลักสูตร สุขกับงานด้วยการเจริญสติจะช่วยสร้างจิตสำนึกในความรักและความผูกพันของพนักงานให้เกิดมีขึ้นกับองค์กรพนักงานมีความสุขในการทำงานมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อได้รับทราบแนวคิดทัศนคติและหลักการในการทำงาน และการให้บริการอย่างมีความสุข

2.เพื่อได้ทราบแนวปฏิบัติ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข

3.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายและสร้างองค์กรแห่งความสุข


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.Happy Heart (น้ำใจงาม) การสื่อสารอย่างมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกันคุณลักษณะที่ดีในตนเองในการ ทำงานและการให้บริการ

    กิจกรรม : Win-Win Game

2.Happy Brain (สุขด้วยสมอง) เรียนรู้การทำงานของสมองการพัฒนาตนเองตลอดเวลา

กิจกรรม วางแผนชีวิตและการทำงานด้วยแผนผังต้นไม้หรือ Mind Map (Life & Work Succession Plan)

3.Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต

บรรยาย ศาสตร์จิตวิทยาที่ช่วยในการผ่อนคลายเช่นการสั่งจิตใต้สำนึก

กิจกรรม ชี่กงจิตนิ่งกายไหวประสานกายใจฝึกการเจริญสติรู้เนื้อรู้ตัว

4.Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต Happy ความเชื่อความศรัทธา หนทางแห่งอิสรภาพของจิตใจสมองและร่างกาย

กิจกรรม เดินสบายใจสงบพบอิสรภาพ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานอย่างมีความสุข (Successful Experienced in Happiness Organization) และถาม-ตอบ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร สุขกับงานด้วยการเจริญสติ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: แนวคิดทัศนคติและหลักการในการทำงาน, การสื่อสารอย่างมีน้ำใจ, การพัฒนาตนเองตลอดเวลา, รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ, การทำงานอย่างมีความสุข, วางแผนชีวิตและการทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด