หลักสูตร การบริการคนในแต่ละ Gen ( Coaching for Generation )

รหัสหลักสูตร: 67399

จำนวนคนดู 197 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริการคนในแต่ละ Gen ( Coaching for Generation )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

             คนแต่ละ Gen เช่น Y เติบโตมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ เป็นคนที่เกิดในช่วง ค.ศ.1980 ตอนต้นจนถึง ค.ศ.1990 ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเข้ามามีบทบาทในองค์กรมากขึ้นแทนคนกลุ่ม Gen X ตอนต้นโดยกลุ่มคน Gen Y จะมีความคิดค่อนข้างอิสระมีความเป็นตัวเองสูง ไม่ชอบถูกบังคับอยู่ในกรอบการมีเงื่อนไขต่างๆ กล้าคิดกล้าทำ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากกว่า Genอื่น แต่มีจุดอ่อนของคนกลุ่มนี้ก็มีมากเช่นกันในการทำงานร่วมกับคนกลุ่มอื่น ชอบงานที่ท้าทาย ชอบความรวดเร็ว แต่จุดแข็งคือมีชอบแสดงความคิดเห็น การะดมสมองในการทำงาน ดังนั้นองค์กรหากจะพัฒนาคนในแต่ละ Gen จำเป็นจะต้องมีการเปิดกว้างในการรับฟังความคิด การให้โอกาสและเวทีในการปฏิบัติงานเพื่อดึงศักยภาพของคนกลุ่มนี้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กร

หลักสูตร Coaching for Gen Y ออกแบบมาเพื่อสร้างกระบวนการตั้งคำถาม การเป็นเพื่อนคุย การรับฟังเพื่อดึงศักยภาพของคนกลุ่มนี้ให้ค้นหาเป้าหมาย ความสำคัญของการสร้างคุณค่าและมีตัวตนในที่ทำงาน


วัตถุประสงค์ ( Objective )

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจของศาสตร์ของการโค้ชตามหลักเพื่อเพิ่มสมรรถนะของคนแต่ละ Gen ให้สามารถสร้างผลลัพธ์การทำงานให้กับองค์กรได้ให้เป็นไปในทิศทางบวก

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นศักยภาพของตนเอง และค้นหาเป้าหมาย สามารถทำเป้าหมายนั้นให้เกิดขึ้นจริงด้วยศักยภาพจุดแข็งของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สภาพแวดล้อมการทำงาน และการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการโค้ช

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.บทบาทของคนแต่ละ Gen กับองค์กรในยุคดิจิตอล

2.การตรวจสอบอารมณ์ของตนเอง (Check In Emotion)

3.Workshop 1: กิจกรรมการ Check in

4.พฤติกรรมองค์กร & พฤติกรรมคนแต่ละ Gen ต่างกันอย่างไร

5.ความต้องการของคน Gen ต่างๆมีลักษณะอย่างไร?

6.Workshop 2: SWOT & Fact finding Gap แต่ละ Gen

7.สภาพแวดล้อมภายในสำคัญอย่างไรกับคน ต่าง Gen

8.การสร้างความไว้วางใจ (Trust) ให้กับคน

9.เทคนิคการฟัง และการควบคุมอารมณ์ที่จำเป็น

10.3 F สำหรับการโค้ช

-Fact

-Feeling

-Future

11.Workshop 3 กระบวนการโค้ชโดยใช้ 3F

12.การสร้างคำถามเพื่อสร้างเป้าหมาย

-Vision

-Mission

-Goal Setting

13.Workshop 4: การตั้งคำถามด้วย SMART Goal

14.F.O.L.L.O.W Model

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-พนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในช่วงในแต่ละ Gen ที่แตกต่างกัน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริการคนในแต่ละ Gen ( Coaching for Generation )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Gen Y, Gen X, Trust, Fact, Feeling, Future

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti