หลักสูตร การวัดผลงานด้านการจัดซื้อและการจัดทำรายงานจัดซื้อ

รหัสหลักสูตร: 67074

จำนวนคนดู 878 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การวัดผลงานด้านการจัดซื้อและการจัดทำรายงานจัดซื้อ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การบริหารงานจัดซื้อเมื่อผ่านกระบวนการการจัดซื้อแล้วได้ผลลัพธ์มาแล้วทั้งวัตถุดิบวัสดุสิ้นเปลืองอุปกรณ์เครื่อง ใช้สำนักงานเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต่องานด้านการผลิตด้านบริการหรือซื้อมาขายไปนั้น ไม่ได้แสดงว่าการจัดซื้อ บรรลุแล้วคำถาม คือแล้วทางองค์กรหรือผู้บริหารจะทราบได้อย่างไรว่าการจัดซื้อมีประสิทธิภาพไหม ได้ผลตามเป้าหมาย หรือไม่

     ดังนั้น จึงต้องมีการตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลงานด้านการจัดซื้อพร้อมจัดทำรายงานซึ่งในการทำรายงานของการ จัดซื้อ จะมีสามรูปแบบ คือการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความแตกต่างของการจัดซื้อ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุแนวทาง แก้ไขและการจัดทำรายงานก่อนการจัดซื้อ เพื่อนำเสนอขออนุมัติและการจัดทำรายงานผลสรุปภายหลังการจัดซื้อ

     หลักสูตร นี้ จึงออกแบบมาเพื่อให้หน่วยงานการจัดซื้อสามารถประเมินผลงานของตนเอง และหน่วยงานได้พร้อม สามารถจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีพื้นฐานของการจัดทำรายงานก่อนการจัดซื้อเพื่อเสนออนุมัติ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีพื้นฐานของการจัดทำรายงานการจัดซื้อ เพื่อรับทราบ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีพื้นฐานในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของการจัดซื้อในรูปแบบรายงานวิเคราะห์ผลความแตกต่าง พร้อมแนวทางวิเคราะห์หาสาเหตุและการปรับปรุงแก้ไข

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจกระบวนการการสั่งซื้อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจตัวชี้วัด KPI & OKRs


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.กรอบความคิด (Growth Mindset) .ในกระบวนการการจัดซื้อ และ การวัดผลงาน

2.หลุมพรางในการจัดรายงานวัดผล และ การจัดทำรายงาน

3.สมรรถนะที่สำคัญของการจัดซื้อ เพื่อเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ไปสู่ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ

4.ความหมายของ KPI และ OKRs และแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบิติงาน

5.OKRs ช่วยให้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานจัดซื้อดีขึ้นได้อย่างไร

6.ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานในงานจัดซื้อ มีอะไรบ้าง และแต่ละตัวสะท้อนถึงการทำงานอย่างไร

7.แนวทางในการจัดทำรายงานก่อนการจัดซื้อ เพื่อนำเสนออนุมัติ

8.แนวทางในการจัดทำรายงานภายหลังการรับส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว

9.แนวทางการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความแตกต่างของหน่วยงานจัดซื้อพร้อมฝึกให้วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข


แนวทางอบรมสัมมนา

•ในแนวทางด้วยการอำนวยการให้เกิดความคิด (Facilitation and Group Coaching) ด้วยหลักการของ Appreciate Inquiry


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ระดับ Supervisor เป็นต้นไป

•ไม่ควร เกิน 25 คน


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวัดผลงานด้านการจัดซื้อและการจัดทำรายงานจัดซื้อ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวัดผลงานด้านการจัดซื้อและการจัดทำรายงานจัดซื้อ, Growth Mindset, ความหมายของ KPI และ OKRs, OKRs ช่วยให้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานจัดซื้อดีขึ้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด