อบรม! เทคนิคการตั้งราคาเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างกำไรให้ธุรกิจ

รหัสหลักสูตร: 19591

จำนวนคนดู 1355 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หัวข้อวิชา :
1. ความหมายและความสำคัญของราคาขาย
2. วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาขาย
3. ปัจจัยที่ควรคำนึงในการกำหนดราคาขาย
4. พฤติกรรมความพึงพอใจของลูกค้าต่อราคาขาย
5. เทคนิคในการตั้งราคาสินค้าตามลักษณะและประเภทของแต่ละสินค้า
6. กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้าตามวงจรผลิตภัณฑ์ และการตั้งราคาที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน
7. การคำนวณจุดคุ้มทุน และการวางแผนกำไร

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ, 24 เมษายน 2552, ผู้ประอบการมืออาชีพ, อ.สุนทร สมัยส, กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย, อบรมการเจรจาต่อรองและปิดการขายแบบ win win, 8 กันยายน 2556, การเตรียมตัวเราก่อนการเจรจา, สไตล์การต่อรองของตนเอง, การปรับสไตล์การเจรจา, การปิดการเจรจาต่อรองให้ประ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด