อบรม เทคนิคการสอนงานแบบ OJT

รหัสหลักสูตร: 21107

จำนวนคนดู 4292 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

   

    ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน แต่การที่จะทำให้มีบุคคลที่มีคุณภาพในองค์กรได้

นั้น นอกจากจะมีระบบที่ดีในการสรรหาคัดเลือกคนเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้วนั้น การพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นเรื่องที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องและการให้การศึกษาอบรมโดยการวิธีการสอนงาน โดยผู้บังคับบัญชาโดยตรง On The Job Training หรือ OJT ก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและได้ผลที่สุดวิธีหนึ่งที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย

วัตถุประสงค์

1.   ระบบ On The Job Training

2.           Trainer หรือหัวหน้างานในการสอนงาน และการวางแผนในการสอนงาน

3.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา 

     บรรยาย , ฝึกปฎิบัติ , กรณีศึกษา , การระดมสมอง , การจําลองสถานการณ์ , กิจกรรม 


หัวข้ออบรมสัมมนา

1.           2.           OJT คืออะไร

3.           OJT สำหรับ4.           5.           OJT

6.           7.           8.           ·       ·       ·       9.           10.   11.   12.   13.   ·       ·       ·       ·       14.   15.      กระบวนการติดตามผลหลังฝึกอบรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.   หัวหน้างานหรือพนักงานสามารถการสอนงานด้วยระบบ On The Job Training ได้

     2.   หัวหน้างานหรือพนักงานสามารถการวางแผนในการสอนงานจริงและปฎิบัติงานจริง

     3.   พนักงานสามารถนำทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.พนักงานใหม่ที่ได้รับการสอนงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทำ้ให้เกิดของเสียในสายการผลิตวันที่ 19 มิถุนายน 2558

เวลา 09.00-16.00 น. 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการสอนงาน OJT, On the Job Training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti