หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO 27001:2013

จำนวนคนดู 987 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เน้นโดเมนทางเทคนิค (A.9, A.10, A.12, A.13 และ A.14)
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 กับ ISO/IEC 27001:2013 และขั้นตอนขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (ISO Certification)
- เน้นฝึกการใช้เครื่องมือ และสร้างความรู้ด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อให้สามารถใช้งานได้ สอดคล้องตามแต่ละโดเมน
- เน้นฝึกปฏิบัติจริงบนระบบเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายจำลองห้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยเน้นโดเมนทางเทคนิค
หัวข้ออบรมสัมมนา
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
*ความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เน้นโดเมนด้านเทคนิค
*ขั้นตอนขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (ISO Certification) และความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 กับ ISO/IEC 27001:2013
*ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและสร้างความรู้ด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อให้สามารถใช้งานได้ สอดคล้องตามแต่ละโดเมน
*ความรู้และการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จำลองในห้องเรียนเพื่อให้มีความเข้าใจและนำไปปรับใช้งานกับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
*แผ่นซีดีรวมเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติพร้อมการติดตั้งและใช้งาน
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ISO27001, ISO27001:2013, ISO/IEC 27001:2013, มาตรฐาน, มั่นคงปลอดภัย, Security

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด