สัมมนาฟรี! โซลูชั่นส์ในการบริหารธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ \"Sage ACCPAC Extended Enterprise Suite\"

รหัสหลักสูตร: 2750

จำนวนคนดู 2053 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

กำหนดการสัมมนา
13:30-14:00 ลงทะเบียน
14:00–14:15 กล่าวต้อนรับและทำความรู้จัก
โดย คุณสมใจ พูนเกษม / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมพรีเฮนซีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด
14:15–15:00 Sage ACCPAC Extended Enterprise Suite
โซลูชั่นส์ในการบริหารธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ
15:00-15:30 พักรับประทานอาหารว่าง
15:30-16:15 Sage ACCPAC Extended Enterprise Suite
Project & Job Costing
Manufacturing Order/Production Plan
16:15-16:30 ตอบข้อซักถาม / กล่าวปิดงาน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมฟรี, กรมวิชาการเกษตร, Best Forecasting and Inventory Replenishment, หัวข้อที่ต้องการฝึกอบรม, ความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่, เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, เสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552, 8.30-17.00 น., ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ, อบรมฟรี 1-2-3 CRM

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้