สำรองที่นั่งติดต่อ 0906450992 หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid - Basic Life Support 2015 วันที่ 24 มีนาคม 2560

จำนวนคนดู 457 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สำรองที่นั่งติดต่อ 0906450992 หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid - Basic Life Support 2015 วันที่ 24 มีนาคม 2560
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

โดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง !!!


การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้เพราะอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสมอและแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็มักจะมากับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทองอีกทั้งการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยทั่วไป


          ดังนั้น หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” เป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย

- See more at: http://seminardd.com/s/36497#sthash.isT3jJiw.dpuf
หัวข้ออบรมสัมมนา
1 หลักการปฐมพยาบาล / คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล

2 การประเมินผู้บาดเจ็บระยะเร่งด่วนและทั่วไป

3 การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อค หมดสติเป็นลม

4 บาดแผล ชนิดของบาดแผและการปฐมพยาบาลบาดแผล

5 การตกเลือดและการห้ามเลือด

6 การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อ และกระดูก และการปฐมพยาบาล

7 การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้า น้ำร้อนลวก

8 การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสารพิษ - สิ่งแปลกปลอม

9 การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ท่าและวิธีการของการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม


ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support

1 การประเมินผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น

2 ข้อบ่งชี้ในการกู้ชีวิต

3 การสาธิตการกู้ชีวิตในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กเล็ก

4 ฝึกปฏิบัติการกู้ชิวิต

5 สาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของแพทย์

6 สรุป คำถามและคำตอบ


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: first aid, สัมมนา, ปฐมพยาบาล, training, hr, กู้ชีวิต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด