หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

จำนวนคนดู 2234 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1. เพื่อทราบในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างที่จะได้รับจากประกันสังคม
2. เพื่อทราบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบประกันสังคม ณ ปัจจุบัน
หัวข้ออบรมสัมมนา
ภารกิจหลักของประกันสังคมo   กฎหมายที่เกี่ยวข้องพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และ พ.รบ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4 ) 2558
 • พ.ร.บ.เงินทดแทน    พ.ศ.2537
 •    oหน้าที่หลักของประกันสังคม
     oประเภทผู้ประกันตน
     oกองทุนประกันสังคม
     oสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน
     oกองทุนเงินทดแทน
     oเอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน
     oถาม-ตอบ

  รูปแบบการเรียนรู้
  - การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60% 
  - กิจกรรมและWork shop  ถาม-ตอบ 40%

  วิทยากร        พลกฤต โสลาพากุล
        ประวัติการศึกษา   ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ
        ประสบการณ์การทำงาน
        - ประสบการณ์ทำงานมากว่า 15 ปี ประสบการงานฝ่ายบุคคล ประสบการณ์งานจัดซื้อและงานด้านคลังสินค้า ฯลฯ
        - ที่ปรึกษาด้านบัญชีและธุรกิจ
        - ปรึกษาด้านวินิจฉัย สังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


  ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
  (ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
  คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, การอบรมพนักงาน, อบรมพนักงานขาย, อบรมบุคลากร, บริษัทฝึกอบรมการขาย, การตลาด

  หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด