จัดอบรมเจาะกลยุทธ์ ตลาดการค้า(2วัน)(ทุนน้อยต้องมุ่งส่งออก)

จำนวนคนดู 674 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
จัดอบรมเจาะกลยุทธ์ ตลาดการค้า(2วัน)(ทุนน้อยต้องมุ่งส่งออก)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร เพื่อให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางสายผลิตภัณฑ์สินค้าให้เกิดการสนับสนุนกับตราสินค้า “BRAND” เพื่อเลือกหรือนำสินค้าที่มีโอกาสเด่น+เหมาะสม เข้าสู่ตลาดให้สำเร็จ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกเป็นหลัก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสทางการขาย แต่จะเป็นตลาดประเทศใด ด้วยเหตุผลใด... มีการอธิบายเอาไว้ในหลักสูตร นอกจากนั้นยังสามารถผสานให้ธุรกิจสินค้าเติบโตได้ภายในประเทศอีกด้วย การทำสินค้าให้เติบโตในตลาดการค้า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจและวิเคราะห์ตำแหน่งสินค้า + ช่องทางจัดจำหน่ายให้ชัดเจน เพื่อกำหนดแผนการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการทำตลาดนั้นจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ในเรื่องของ Branding & Marketing 4.0 มาประยุกต์จริง รูปแบบของหลักสูตร จึงเป็นการเน้นการวิเคราะห์ด้วยการทำ Workshop และเรียนรู้ Case Study ต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จ... ผู้เรียน (ผู้ประกอบการ) จะต้องส่งออกให้ได้ด้วยตนเอง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเด็ดขาด เพื่อให้สินค้าเกิดการเติบโตอย่างแท้จริง
หัวข้ออบรมสัมมนา

**วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560   วันที่ 1 ช่วงเช้า : วิเคราะห์โอกาสสร้างความแตกต่างให้สินค้า

- ศักยภาพของสินค้าไทยในเวทีการค้า

- ภาพรวมของโอกาสสินค้าไทย กับตลาดเป้าหมายเพื่อการส่งออก

- กำหนดระดับตลาด สะท้อนผ่านทางตำแหน่งสินค้า

- เข้าใจไลฟ์สไตล์ ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

- โมเดลธุรกิจสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม

 วันที่ 1 ช่วงบ่าย : การค้าระหว่างประเทศ

- เพิ่มโอกาสทางการค้าด้วย E-Marketplace แบบ B2B

- ทฤษฎีและหลักการขนส่ง INCOTERM

- รูปแบบการชำระเงิน สำหรับการส่งออก

- การกำหนดต้นทุนและราคาส่งขาย FOB

- เข้าใจโครงสร้างการกำหนดราคา

 WORKSHOP : วิเคราะห์และสร้างสายผลิตภัณฑ์สินค้า พร้อมทั้งจำแนกช่องทางจัดจำหน่าย

วันที่ 2 ช่วงเช้า : กลยุทธ์เจาะตลาดการค้าให้สำเร็จธุรกิจส่งออก

- การสร้างมูลค่าตราสินค้าด้วย Branding & Marketing 4.0

- การแบ่งโครงสร้างตลาดโลก และตลาด  AEC

- ภาพรวมโอกาสทางการค้าในตลาด  AEC

- เจาะลึกตลาดการค้าใน CLMV+จีน สร้างความสำเร็จได้อย่างไร

- รู้ให้ลึกกำหนดเป้าหมาย “เมียนมาร์” และ “กัมพูชา”

- เหตุผลควรส่งออกไปกัมพูชา+CLMV และจีน

- การวิเคราะห์เลือกคู่ค้า

- เตรียมความพร้อมส่งออกไป CLMV

- โอกาสทางการค้า ได้มาอย่างไรหลังส่งออก CLMV

- อัตราสภาวะการแข่งขัน

วันที่ 2 ช่วงบ่าย : การสร้าง Marketing 4.0 ตลาดภายในและต่างประเทศ

- กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยเครื่องมือ Marketing 4.0 ที่สำคัญ

- โฟกัสการตลาดเน้น Online Marketing ทำอย่างไรให้เติบโต

- WORKSHOP : วางแผนกลยุทธ์การทำ Branding & Marketing ตลาด CLMV+จีนลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การตลาด, การลงทุน, อบรม, การส่งออก, สัมมนา, เรียน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)