สัมมนาฟรี หัวข้อ \" University of Wollongong Interview Program\"

รหัสหลักสูตร: 4148

จำนวนคนดู 900 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

เชิญนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
พบปะพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ จากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยโดยตรง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรมฟรี, Best Forecasting and Inventory Replenishment, อุดมศึกษาไทย, อบรมฟรี 53, แคนาดา, วันที่ 29 เมษายน 2553, SMEs Bank, สัมมนาฟรี วันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 08.30-12.00 น., สัมมนาฟรี ต.ค.2553, สัมมนาฟรี ตุลาคม 53, สัมมนาฟรี ตุลาคม 2553, สัมมนาฟรี ตุลาคม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด