อบรมฟรี “ไปรษณีย์หนุนเอสเอ็มอี พิชิตตลาดอีคอมเมิร์ซ 2009”

จำนวนคนดู 982 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สสว. ไปรษณีย์ไทย และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยขอเชิญร่วมงานสัมมนา

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัด)ในหัวข้อเรื่อง “ไปรษณีย์หนุนเอสเอ็มอี พิชิตตลาดอีคอมเมิร์ซ 2009”ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552 เวลา 8.30-16.00 น.ณ เรดิสันบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ

\"แผนที่โรงแรมเรดิสัน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด กำหนดจัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ไปรษณีย์หนุนเอสเอ็มอี พิชิตตลาดอีคอมเมิร์ซ 2009” ในวันพฤหัสบดี 26 มีนาคม 2552 เวลา 8.30-16.00 น. ณ เรดิสันบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ตระหนักและเล็งเห็นประโยชน์ในการใช้ระบบสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ e-Commerce และ Logistic แก่ผู้ประกอบการ SMEsอนึ่ง ภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ ได้แก่1. การบรรยายในภาคเช้าช่วงแรก บรรยายถึงนโยบายการสนับสนุนความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ โดยการใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ และอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้ประกอบการ SMEs โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม2. การสัมมนาโต๊ะกลมในภาคเช้าช่วงที่สอง การเสวนาภาพรวมธุรกิจของประเทศไทย และการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs โดยใช้ช่องทาง e-Commerce เป็นเครื่องมือ รวมถึงกรณีศึกษากับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกรรมผ่านอีกหนึ่งช่องทางการตลาด “การทำธุรกิจ e-Commerce”3. การบรรยายในภาคบ่าย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการจัดส่งสินค้า ส่วนลดในด้านการขนส่ง และเทคนิคในการจัดหีบห่อสินค้า เพื่อให้จัดส่งได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย4. การจัดพื้นที่นิทรรศการ จำนวน 10 บูธ ประกอบด้วย บูธตัวแทนจากสสว. สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และไปรษณีย์ไทยในการนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสสว. ท่านสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ท่านผู้ประกอบการ SMEs ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552*** คลิกเพื่อสำรองที่นั่งออนไลน์ ***  http://app.sme.go.th/survey/view_sheet_detail.do?questionaireSheet.sheetId=3639ขอความร่วมมือในการใช้โปรแกรม ie (Internet Explorer) ในการสมัครค่ะ สำหรับการใช้ browser ตัวอื่นในการสมัครจะไม่สามารถสมัครได้ ค่ะ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยหมายเหตุ : ท่านที่ลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งใบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา อีกครั้งทางอีเมล์ ที่ sonthi@sme.go.th หรือทางแฟกซ์ 0-2273-8850 ภายในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552 เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติม[attachments size=small label=doctitle]หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณ สนธิ นราเขมอนันต์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โทร.0-2278-8800 ต่อ 407, 318, 279, 285, 469, 514 โทรสาร 0-2273-8850คุณ จักรินทร์ เพิ่มสิน สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย โทร.08-7046-208คุณ ปาลิต ศิลปักษา แผนกสื่อสารการตลาด บริษัท ไปรษณียืไทย จำกัด โทร.0-2831-515กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สิทธิเข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่วันที่  18 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด