สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (รุ่น 2)

จำนวนคนดู 388 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (รุ่น 2)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การนำเสนอสินค้า ผลงาน หรือแนวความคิดที่มีความน่าเชื่อถือและด้วยทักษะการนำเสนอ หรือ Presentation Skills แบบมืออาชีพ จัดเป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งที่จะสามารถทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบเพื่อให้ท่านพัฒนาสามารถนำความรู้ ความสามารถ และความชำนาญของท่าน โดยผสมผสานเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ


หัวข้ออบรมสัมมนา
• ง่ายความสำคัญของคุณค่าของการนำเสนอ

• 2 เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิผล

    - Think & Speak

    - PAJES

• การวางแผนและกำหนดเป้าหมายการนำเสนอ

• ออกแบบการนำเสนอแบบมืออาชีพ

• การเตรียมการและการศึกษาข้อมูลก่อนการนำเสนอ

• เคล็ดลับการพูดเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย Think & Speak

• ให้นำเสนอด้วย Think & Speak ทีละคน และให้ Feedback

• เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์กับการสื่อสาร

• เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ (PAJES)

• ให้นำเสนอด้วย PAJES ทีละคน และให้ Feedback

• การจัดการคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ฟัง

• หัวใจสู่ความสำเร็จในการนำเสนอ

• Workshop ที่หลากหลาย สร้างมุมคิด และวิธีการนำไปใช้จริงได้ง่าย

Sponsored
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ปัจจุบันเป็น Coach for Performance Coaching วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาด้านบริการ CEM ให้กับธุรกิจ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน ท่านมีประสบการณ์ในสายงานที่หลากหลาย อาทิเช่น Trainer & Coach, Customer Service, Marketing


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Presentation Skill, Presentation, การนำเสนอ, การโน้มน้าว, เสนอผลงาน, พูดในที่ประชุม