สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (รุ่น 2)

ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (รุ่น 2)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
การนำเสนอสินค้า ผลงาน หรือแนวความคิดที่มีความน่าเชื่อถือและด้วยทักษะการนำเสนอ หรือ Presentation Skills แบบมืออาชีพ จัดเป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งที่จะสามารถทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบเพื่อให้ท่านพัฒนาสามารถนำความรู้ ความสามารถ และความชำนาญของท่าน โดยผสมผสานเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ


วันที่จัดงาน
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
• ง่ายความสำคัญของคุณค่าของการนำเสนอ

• 2 เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิผล

    - Think & Speak

    - PAJES

• การวางแผนและกำหนดเป้าหมายการนำเสนอ

• ออกแบบการนำเสนอแบบมืออาชีพ

• การเตรียมการและการศึกษาข้อมูลก่อนการนำเสนอ

• เคล็ดลับการพูดเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย Think & Speak

• ให้นำเสนอด้วย Think & Speak ทีละคน และให้ Feedback

• เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์กับการสื่อสาร

• เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ (PAJES)

• ให้นำเสนอด้วย PAJES ทีละคน และให้ Feedback

• การจัดการคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ฟัง

• หัวใจสู่ความสำเร็จในการนำเสนอ

• Workshop ที่หลากหลาย สร้างมุมคิด และวิธีการนำไปใช้จริงได้ง่าย

วิทยากร
ปัจจุบันเป็น Coach for Performance Coaching วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาด้านบริการ CEM ให้กับธุรกิจ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน ท่านมีประสบการณ์ในสายงานที่หลากหลาย อาทิเช่น Trainer & Coach, Customer Service, Marketing


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้จัดการ หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ รวมถึงฝ่ายขาย การตลาด สื่อสารองค์กร พัฒนาธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์


สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,800.00 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ!


✔ สมัครพร้อมกัน 3 ท่าน ลดทันที 10%

✔ สมัครพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไป ลดทันที 15%

✔ รับส่วนลดเพิ่มอีก 100 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่กำหนด

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*


_______________________________________


หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

• การบริหารความผูกพันกับลูกค้า | 9 พฤษภาคม 2561

• สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (รุ่น2) | 9 พฤษภาคม 2561

• ปรับโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ทุกมิติในยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (รุ่น2) | 6 มิถุนายน 2561

• ผู้นำยุค 4.0 (รุ่น2) | 6 มิถุนายน 2561

• ไขข้อข้องใจปัญหาค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ | 7 มิถุนายน 2561

• จุดประกายการบริหารการเปลี่ยน นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน | 7 มิถุนายน 2561

• ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (รุ่น2) | 26 มิถุนายน 2561


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรม
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02 392 8188-89

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (รุ่น 2)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
ร่วมอบรมกับทาง HRDZENTER ในหลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ Professional Negotiation Skill ยิ่งสมัครมาก ยิ่งลดมาก
4500บาท
ประสิทธิภาพของการนำเสนองาน ต้องคำนึงถึงผู้ฟังเป็นหลักว่าจะเข้าใจเรื่องที่นำเสนอหรือไม่ ประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอการบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอโครงสร้างการนำเสนออย่างมีขั้นตอน สื่อต่างๆที่ใช้ประกอบการนำเสนอ การถ่ายทอดการนำเสนอไปสู่ผู้ฟังที่ต้องใช้ทักษ
3,200บาท
เสริมทักษะรอบด้านและเทคนิคงานแปลจีน ในงาน Workshop เส้นทางสู่นักแปล (จีน) มืออาชีพ
4000บาท
การเจรจาต่อรอง คือ หลักสูตรอบรม ทักษะการเจรจาต่อรอง โดยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Negotiation Skills การเจรจาต่อรองที่ดีจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล การอบรมจะให้หลักการเจรจาแบบ Win : Win เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา
4500บาท
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจากการสื่อสารที่มีตรงเป้าหมายและได้รับความร่วมมือ นอกจากจะส่งผลต่อการทำงานภายในองค์กร ยังจะส่งผลให้ลูกค้าได้สัมผ
3500บาท
การแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานเป็นทั้งกระบวนการและทักษะที่ผู้ที่เป็น "นายคน" ต้องทำให้ได้ดี เพราะเป็น "ประเด็นสำคัญ" ต่อผู้ถูกประเมินอันส่งผลถึงการขึ้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย หรือการลงโทษ ซึ่งผู้ที่เป็นผู้แจ้งการประเมินผลงาน ต้องมี "เทคนิค" แ
3900บาท
ร่วมอบรมหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันกับทาง HRDZENTER ในหลักสูตร ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน โดย ครูเฟิร์น
3900บาท
ร่วมอบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill) โดยวิทยากรมืออาชีพ ในวันที่ 27 มิถุนายน รับประกันคุณภาพ โดย HRDZENTER
ไม่มีค่าใช้จ่าย
(ปิดรับสมัครเต็มทุกที่นั่ง) อาชีพวิทยากรถือเป็นอาชีพหนึ่ง ที่ได้แบ่งปันความรู้สิ่งต่างๆให้กับผู้คนมากมายเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้คนและเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด ตามศักยภาพของตัวคุณเอง