สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากนมแพะ

จำนวนคนดู 1012 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากนมแพะ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1. เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

2. เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อแพะ

3. หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อแพะ

4. ปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อแพะ

- ข้าวอบนมแพะ

- เนื้อแพะน้ำแดง

- สเต็กซีโครงแพะบาร์บีคิว

วิทยากร
1. น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2. ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3. นางสาวเปมิกา พิพัทภรณ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป, วิทยากรบรรยายด้านการทำอาหารต่างๆ และพัฒนาสูตรชงเครื่องดื่ม

ผสมต่างๆ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมฟรี, อบรมทำอาหารฟรี, เนื้อแพะ, นมแพะ