สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

กลยุทธ์การเจรจาติดตามทวงหนี้อย่างได้ผล

จำนวนคนดู 268 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์การเจรจาติดตามทวงหนี้อย่างได้ผล
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกหนี้ชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชำระหนี้หรือพบตัวลูกหนี้ยาก (ชอบหลบหน้า) ในบางกรณีเพนักงานติดตามหนี้โทรศัพท์ไปแต่ลูกหนี้ไม่ยอมรับโทรศัพท์หรือลูกหนี้อาจจะยอมรับโทรศัพท์แต่จะบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้เมื่อพบปัญหาเหล่าต้องหาวิธีรับมือและแก้ไขปัญหา “ทำอย่างไรให้ลูกหนี้ยอมเจรจาและยอมชำระหนี้” การใช้คำพูดและน้ำเสียง เพื่อจูงใจ หรือ เพื่อกดดันให้ลูกหนี้ยอมชำระหนี้ตามเงื่อนไข จึงเป็นสิ่งจำเป็นทีต้องเรียนรู้ทักษะต่างๆ เหล่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดหนี้เสียและหนี้สูญในที่สุด

         หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงการเตรียมพร้อมก่อนเจรจาทวงหนี้และศึกษาความเป็นไปได้ของลูกหนี้ที่ใช้น้ำเสียงและการใช้คำพูดที่แตกต่างกันวิธีการวางตัวหรือการใช้คำพูดกับลูกหนี้ในแต่ละสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริง วิธีรับมือลูกหนี้ต้องทำอย่างไร โดยนำทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills) มาประยุกต์และใช้กับลูกหนี้ในแต่ละสไตล์ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนำจุดแข็งไปใช้ได้และในบางครั้งหากเกิดข้อโต้แย้งจากลูกหนี้หรือพบปัญหาเฉพาะหน้า จึงจำเป็นต้องใช้ทักษะในการเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์และไม่เปิดช่องว่างหรือจุดอ่อนให้ลูกหนี้นำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ในภายหลัง ดังนั้นการใช้ทักษะและใช้กลยุทธ์ติดตามหนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆ จากการเรียนรู้นี้ไปใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์ ปัญหาหนี้เสียหรือหนี้สูญจะน้อยลงและส่งผลให้การจัดเก็บหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจมีสภาพคล่อง และ มีกำไรในที่สุด


วัตถุประสงค์:

เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น

เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

รูปแบบการสัมมนา

บรรยายเนื้อหา/กรณีศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรม, สรุป คำถาม – คำตอบ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตรเวลา 09.00 – 16.00 น.

 • หนี้ที่บังคับได้ & บังคับไม่ได้  
 • ปัญหา & ข้ออ้างที่ลูกนำมาใช้กับเจ้าหนี้  
 • สัญญาณเตือนภัยขอลูกหนี้ “เจ้าปัญหา”  
 • การวิเคราะห์หาสาเหตุของการจ่ายเงินล่าช้าของลูกหนี้และแนวทางแก้ไข  

 • พฤติกรรมของลูกหนี้ที่จ่ายเงินล่าช้า หลาย ประเภทและแนวทางแก้ไข  
 • ขอเลื่อนนัดการจ่ายเงิน (ผัดผ่อน)    
 • ชอบหลบหน้า (หนีปัญหา)  
 • ชอบมีข้ออ้าง (บ่ายเบี่ยงการชำระหนี้)  
 • ขอบยื้อ (ท้าให้ฟ้อง)   
 • เช็คคืน สม่ำเสมอ (หลักเกณฑ์ความผิด “เช็คคืน เช็คเด้ง อาจติดคุกได้”)   

  กลยุทธ์เทคนิคการเจรจาหนี้ การเจรจาและวางตัวเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6 ประเภท

 1. โกรธง่าย (ใจร้อน)             
 2. เชื่องช้า (สุขุม)  
 3. รู้ทุกเรื่อง (ชอบคนยกย่อง)    
 4. ลังเล (ไม่แน่ใจ)  
 5. ช่างสงสัย (ไม่ไว้ใจใคร)           
 6. พูดเก่ง (ทำให้คุณหัวเสียได้)  

 •   อำนาจในการต่อรอง (อยู่ที่ไหน? อยู่ที่ใคร?)  
 •   ทางเลือกที่จะนำมาให้แก้ไข “ความขัดแย้ง”  
 •   หน้าที่ของทีมงานในการเจรจาหนี้  
 •   การทำบันทึกข้อตกลง หลังจากเจรจาหนี้แล้ว  
 •   ทักษะในการเจรจาหนี้ 8 ขั้นตอน  
 •   ศิลปะในการ “เจรจาหนี้” ที่เป็นต่อ   
 •   เก็บตกประสบการณ์จากวิทยากร  
 •   สรุปและตอบคำถาม

วิทยากร
วิทยากร อาจารย์องอาจ ฉันทะสมบัติ

ประสบการณ์การทำงาน

ผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ และกฎหมาย (CREDIT AND LEGAL MANAGER) บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ร่วมงานกับ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด มาเป็นเวลา 28 ปี ซึ่งได้ทำงานในแผนก ควบคุมสินเชื่อและกฎหมายมาทุกตำแหน่ง

เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบัญชีและกฎหมายธุรกิจ “ทำอย่างไรไม่ให้เกิดหนี้เสีย จัดการอย่างไรกับหนี้ที่มีปัญหา”

เขียนเรื่อง “กลยุทธ์การกระชากหนี้

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การเจรจาติดตามหนี้, การทวงหนี้, การเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้