สัมมนาฟรี เกษตรอัจฉริยะ:ทางรอด SME ธุรกิจเกษตรไทย

จำนวนคนดู 1579 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี เกษตรอัจฉริยะ:ทางรอด SME ธุรกิจเกษตรไทย
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สสว. ร่วมกับ มจธ. จัดสัมมนา “เกษตรอัจฉริยะ: ทางรอด SME ธุรกิจเกษตรไทย”

​สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดงานสัมมนาเกษตรอัจฉริยะ : ทางรอด SME ธุรกิจการเกษตรไทย ภายใต้กิจกรรมการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจการเกษตร: กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพื่อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (FARMING 4.0)

พบวิทยากรต้นแบบธุรกิจการเกษตรชื่อดัง อาทิ

- คุณลี อายุ จือปา เจ้าของกาแฟอาข่า อ่ามา

-คุณปนัดดา เคปเปิล เจ้าของฟาร์มมะเขือเทศอัจฉริยะ

-คุณชนะ ไชยขนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาพืชผักสมุนไพร บ้านโฮ่ง

-คุณอานนท์ บุณยประเวศ Startup รุ่นใหม่ที่พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจการเกษตรไทย

และวิทยากรจาก สวทช. และ DTAC

***ด่วน ! รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 200 ที่นั่งเท่านั้น***

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ธุรกิจการเกษตรไทย, เกษตรกร, สัมมนาฟรี, SME

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด